Sundhedsdatastyrelsen.dk bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen på hjemmesiden.  Læs mere om cookies

Indberetning af kræft (SEI)

Det er obligatorisk for hele sundhedssektoren at indberette cancerdata til Sundhedsdatastyrelsen i elektronisk form.

Kontakt

Servicedesk Hverdage: 10-14 E: servicedesk@sundhedsdata.dk T: 3268 3900
Spørgsmål om indberetninger T: 2230 7904

Sundhedsdatastyrelsen registrerer alle nydiagnosticerede tilfælde af cancer i Danmark i Cancerregisteret.

Registreringen i SEI fungerer som erstatning for den hidtidige papirbaserede indberetning fra primærsektoren til Sundhedsdatastyrelsens Cancerregister.

Cancerregisteret indeholder informationer om kræfttilfælde og andre anmeldelsespligtige sygdomme i Danmark siden 1943.

Formålet er at indsamle og opbevare oplysninger til:

  • Udarbejdelse af statistik vedrørende kræftsygdommenes forekomst
  • Forskning i kræftsygdommes årsager og forløb
  • Analyse af kræftsygdommenes forekomst med henblik på planlægning i sundhedsvæsenet