Sundhedsdatastyrelsen.dk bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen på hjemmesiden.  Læs mere om cookies

Indberetning af sengepladser

Hver måned skal regionerne indberette oplysninger om antallet af patienter samt normerede og disponible sengepladser. Sengepladserne skal indberettes til Sundhedsdatastyrelsen via Sundhedsdatastyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI).

Kontakt

Linda Saabye Kongerslev E: lisk@sundhedsdata.dk
Spørgsmål om indberetninger T: 2230 7904

Igennem en lang årrække er der indsamlet oplysninger om sengepladser på landets sygehuse med henblik på at beregne belægningen på landets sygehuse. Indsamlingen har været præget af manglende udvikling, og der har været ønske om en moderniseret indsamling og løbende offentliggørelse af oplysninger om sengepladser.

Den moderniserede tidsserie over belægningen dækker såvel somatiske som psykiatriske afdelinger og vil afspejle, hvor patienterne fysisk ligger, dvs. på patientens opholdsafdeling. 

Indberetning af sengepladser via SEI

Sengepladser skal indberettes via Sundhedsdatastyrelsens Elektroniske Indberetningssystem, SEI. Indberetningen af sengepladser via SEI har siden d. 1. januar 2014 skullet foregå på en bestemt måde.

Indberetningen skal besvare følgende elementer:

  • Skemaets oprettelsesdato
  • Indberetter
  • Indberetningsdato
  • Antal normerede sengepladser
  • Antal disponible sengepladser
  • Antal patienter på opholdsafdelingen
Du kan også finde en detaljeret beskrivelse af fremgangsmåden for indberetning af sengepladser i Fællesindholdet for 2014 på siden Fællesindhold for basisregistrering af sygehuspatienter.

Hvad skal man indberette?


For at kunne opgøre belægningsgraden skal regionerne indberette oplysninger om antal patienter samt normerede og disponible sengepladser på opholdsafdeling (kl. 23.00).

Opgørelsen er et tværsnit for belægningen på en afdeling. Således at der for hver dag kl. 23.00 opgøres antallet af normerede og disponible sengepladser samt antallet af patienter med ophold på afdelingen. Belægningsgrad defineres herved som et øjebliksbillede af belægningen, dvs. at belægningsgraden angiver, hvor mange af afdelingens senge, der (kl. 23.00) var optaget af patienter.

Hvornår skal man indberette?


Fra den 1. januar 2014 er det obligatorisk for regionerne at indberette oplysninger om antallet af patienter samt normerede og disponible sengepladser på opholdsafdeling (kl. 23.00). Oplysningerne skal indberettes månedligt til Sundhedsdatastyrelsen.

Indberetning skal ske via SEI (Sundhedsdatastyrelsens Elektroniske Indberetningssystem) senest den 10. hver måned med oplysninger for den foregående måned. Det er muligt at indberette løbende, dvs. hver dag indberette oplysningerne for den foregående dag.
Filer

Download

For at lette indberetningen har Sundhedsdatastyrelsen lavet en kort beskrivelse af fremgangsmåden i denne PDF,