Sundhedsdatastyrelsen.dk bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen på hjemmesiden.  Læs mere om cookies

Indberetning af stofmisbrugere i behandling (SIB)

Indberetningen til Stofmisbrugsdatabase (SIB) kan ske via Sundhedsdatastyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI).

Kontakt

Landets amter og behandlingsinstitutioner har indberettet oplysninger til Sundhedsstyrelsen om klienter ved indskrivning i stofbehandling til Register over stofmisbrugere i behandling (SIB) siden 1. januar 1996. Såvel behandlings- som indberetningsansvaret på stofområdet overgik i forbindelse med Strukturreformens ikrafttræden fra amterne til de nye kommuner pr. 1. januar 2007. Den månedlige registrering af brugen af opioider i behandling af stofmisbrugere (i medfør af autorisationslovens § 19) overgik ligeledes til SIB.

Samtidig hermed blev den elektroniske indberetning til SIB omlagt fra det tidligere system, IUS, der blev drevet af dataleverandøren Infoshare, til Sundhedsstyrelsens eget system SEI (Sundhedsstyrelsens Elektroniske indberetningssystem). Siden 1. januar 2007 er indberetningen til SIB foregået via SEI. I juni 2011 åbnede den nye Stofmisbrugsdatabase, som for første gang samler alle indberetninger på stofmisbrugsområdet ét sted. Dette er et resultat af et samarbejde mellem Socialstyrelsen, Center for Rusmiddelforskning og Sundhedsstyrelsen. Socialstyrelsen er ansvarlig for den nye Stofmisbrugsdatabase. Indberetningen via SEI har været muligt indtil årsskiftet 2011/2012. I dag foregår al indberetning via den nye Stofmisbrugsdatabase.

Indberetning og fællesindhold for SIB