Indberetning af stofmisbrugere i behandling (SIB)

Kontakt

Nanna Keiding Petersen E: nakp@sundhedsdata.dk T: 3268 9041

I juni 2011 åbnede den nye Stofmisbrugsdatabase hos Danmarks statistik, som for første gang samler alle indberetninger på stofmisbrugsområdet ét sted. Dette er et resultat af et samarbejde mellem Socialstyrelsen, Center for Rusmiddelforskning og Sundhedsstyrelsen. Socialstyrelsen er ansvarlig for den nye Stofmisbrugsdatabase. Indberetningen via SEI har været muligt indtil årsskiftet 2011/2012. I dag foregår al indberetning via den nye Stofmisbrugsdatabase hos Danmarks Statistik.

Behandlings- som indberetningsansvaret på stofområdet overgik i forbindelse med Strukturreformens ikrafttræden til de nye kommuner pr. 1. januar 2007. Den månedlige registrering af brugen af opioider i behandling af stofmisbrugere (i medfør af autorisationslovens § 19) overgik ligeledes til Stofmisbrugsdatabasen.

Indberetning og fællesindhold for SIB