Indberetning af tvang i psykiatrien

Sundhedsdatastyrelsen har indført nyt elektronisk indberetningssystem for anvendelse af tvang i psykiatrien.

Kontakt

Heidi Vendelbo Eichhorn Andersen E: hvea@sundhedsdata.dk T: 3268 8940
Servicedesk Hverdage kl. 9 -15 E: servicedesk@sundhedsdata.dk T: 3268 3900
Spørgsmål om indberetninger E: SEIsystemet@sundhedsdata.dk

Det elektroniske indberetningssystem erstatter den hidtidige papirbaserede indberetning af tvangsanvendelse til Sundhedsstyrelsen via Embedslægeinstitutionerne.

Formålet med det nye indberetningssystem er øget datakvalitet, bl.a. gennem højere grad af aktualitet i data. Desuden et reduceret tidsforbrug forbundet med indberetning og databehandling.

Fra 1. januar 2005 er det obligatorisk at indberette data vedrørende anvendelse af tvang i psykiatrien elektronisk.

Lovbekendtgørelse

Sundhedsstyrelsens vejledning til udfyldelse af tvangsprotokoller