Indberetning af tvang i somatikken

Beslutning om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile over 15 år skal ifølge loven indberettes.

Kontakt

Heidi Vendelbo Eichhorn Andersen E: hvea@sundhedsdata.dk T: 3268 8940

I henhold til lov nr. 655 af 8. juni 2017 og bekendtgørelse nr. 126 af 27. januar 2019 kan en læge eller tandlæge, under visse omstændigheder, beslutte at benytte tvang ved somatisk behandling af en person, der er varigt inhabil og over 15 år gammel. Hvis det også besluttes, at der ved tvangsbehandlingen benyttes tvangsindgreb (fastholdelse, medicinering og/eller indlæggelse), skal beslutningen herom også indberettes.

Det er den besluttende læges eller tandlæges ansvar, at enhver beslutning om sådan tvangsbehandling samt eventuelle tvangsindgreb indberettes til Sundhedsdatastyrelsen. Indberetningen skal ske senest den 10. i måneden, efter beslutningen er truffet. Det er kun beslutningen om at benytte tvangsbehandling og eventuelle tvangsindgreb, der skal indberettes, ikke selve tvangsbehandlingens udførelse.

Indberetninger fra læger eller tandlæger på sygehuse foretages via registrering i Landspatientregistret (LPR).

Indberetninger fra læger eller tandlæger uden for sygehuse foretages via Sundhedsdatastyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI2).

Indberetningspligten for læger og tandlæger på sygehuse trådte i kraft den 1. juli 2018, mens indberetningspligten for alle andre trådte i kraft den 1. januar 2018.

Indberetning via SEI2

I Sundhedsdatastyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI2) er der udarbejdet et skema for indberetningen, og det kaldes 'Somatisk tvang'. For at kunne indberette via SEI2 er det nødvendigt at blive oprettet som bruger samt at være oprettet i Sundhedsvæsenets Organisationsregister (SOR) og dermed have en SOR-kode.

Relaterede links