Indberetning af forventede ventetider i SEI

Her kan du læse om, hvordan man indberetter forventede ventetider til Venteinfo. Hvis du skal foretage en indberetning til Venteinfo, skal det ske via Sundhedsdatastyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI).

Kontakt

Servicedesk Hverdage kl. 9 -15 E: servicedesk@sundhedsdata.dk T: 3268 3900
Indberetning af ventetider i SEI E: mitsygehusvalg@sundhedsdata.dk T: 3268 8525

For at understøtte det frie sygehusvalg offentliggør Sundhedsdatastyrelsen løbende de forventede ventetider til undersøgelse og behandling i Danmark, der indberettes til Venteinfo, på Mit Sygehusvalg på eSundhed.dk.

Gå til Mit Sygehusvalg på eSundhed.dk

Ventetiderne på Mit Sygehusvalg stammer fra registreringer foretaget af medarbejdere, der arbejder med ventetider på offentlige og private behandlingssteder (sygehuse, klinikker, privathospitaler m.m.).

Indberetning til Venteinfo i SEI

Hvis du skal foretage indberetning til Venteinfo, skal du bruge Sundhedsdatastyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI) og følge de fælles retningslinjer for indberetning af ventetider i Venteinfo i SEI.

Gå til SEI

Indberetning af forventede ventetider på høreområdet

Pr. 1. juli 2021 skal også høreklinikker indberette forventede ventetider til Venteinfo. Høreklinikkerne skal også benytte SEI Venteinfo. Da der på dette område gælder lidt andre regler, er der udarbejdet en særlig indberetningsvejledning for høreklinikkerne. Se vejledningen nedenfor under Hjælp til indberetning af ventetider.

Filer

Hjælp til indberetning af ventetider

Du kan få hjælp til at få adgang til SEI og se, hvordan du indberetter korrekt i SEI i nedenstående vejledninger.

Brugervejledning til Venteinfo i SEI (PDF)

Vejledning til indberetning af forventede ventetider på høreområdet (PDF)

Login og introduktion til SEI

NemID medarbejdersignatur

For at tilgå SEI skal du bruge en NemID medarbejdersignatur.
Har du brug for hjælp til, hvordan du bestiller en medarbejdersignatur, kan du finde information på nemid.nu.
 
Bestil NemID medarbejdersignatur
 
Hjælp til NemID medarbejdersignatur

SEI Driftsstatus

Har du problemer med at indberette til Venteinfo, kan det skyldes opdateringer eller tekniske problemer.

Driftsbeskeder om SEI