Indberetning af forventede ventetider i SEI

Her kan du læse om, hvordan man indberetter forventede ventetider til Venteinfo. Hvis du skal foretage en indberetning til Venteinfo, skal det ske via Sundhedsdatastyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI).

Kontakt

Servicedesk Hverdage kl. 9 -15 E: servicedesk@sundhedsdata.dk T: 3268 3900
Indberetning af ventetider i SEI E: mitsygehusvalg@sundhedsdata.dk T: 3268 9078
Indberetning til Venteinfo overgår til SEI

Fra ultimo 2020 til primo 2021 flyttes indberetning af forventede ventetider til Venteinfo fra det nuværende system, Ny Indberetning af Ventetider (NIV), til Sundhedsdatastyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI).

Er du ansat i en region, skal du fortsætte med at registrere ventetider i NIV, indtil du får information om en dato for overgangen til SEI internt fra.

Registrerer du ventetider for en privat klinik, kan du allerede nu begynde at registrere i SEI.

Når du først har indberettet ventetider i SEI, kan du ikke gå tilbage til at registrere i NIV.

For at understøtte det frie sygehusvalg offentliggør Sundhedsdatastyrelsen løbende de forventede ventetider til undersøgelse og behandling i Danmark, der indberettes til Venteinfo, på Mit Sygehusvalg på eSundhed.dk.

Gå til Mit Sygehusvalg på eSundhed.dk

Ventetiderne på Mit Sygehusvalg stammer fra registreringer foretaget af medarbejdere, der arbejder med ventetider på offentlige og private behandlingssteder (sygehuse, klinikker, privathospitaler m.m.).

Indberetning til Venteinfo i SEI

Hvis du skal foretage indberetning til Venteinfo, skal du bruge Sundhedsdatastyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI) og følge de fælles retningslinjer for indberetning af ventetider i Venteinfo i SEI.

Gå til SEI

Filer

Hjælp til indberetning af ventetider

Du kan få hjælp til at få adgang til SEI og se, hvordan du indberetter korrekt i SEI i nedenstående vejledninger.

Brugervejledning til Venteinfo i SEI (PDF)

Login og introduktion til SEI

NemID medarbejdersignatur

For at tilgå SEI skal du bruge en NemID medarbejdersignatur.
Har du brug for hjælp til, hvordan du bestiller en medarbejdersignatur, kan du finde information på nemid.nu.
 
Bestil NemID medarbejdersignatur
 
Hjælp til NemID medarbejdersignatur

SEI Driftsstatus

Har du problemer med at indberette til Venteinfo, kan det skyldes opdateringer eller tekniske problemer.

Driftsbeskeder om SEI