Indberetning til Venteinfo - NIV

Indberetninger af ventetider til Venteinfo skal ske via Sundhedsdatastyrelsens indberetningssystem NIV og følge nogle fælles retningslinjer.

Kontakt

Servicedesk Hverdage kl. 9 -15 E: servicedesk@sundhedsdata.dk T: 3268 3900

Indberetning til Venteinfo overgår til SEI

Fra ultimo 2020 til primo 2021 flyttes indberetning af forventede ventetider til Venteinfo fra det nuværende system, Ny Indberetning af Ventetider (NIV), til Sundhedsdatastyrelsens Elektroniske Indberetningssystem  (SEI).

Er du ansat i en region, skal du fortsætte med at registrere ventetider i NIV, indtil du får information om en dato for overgangen til SEI internt fra.

Registrerer du ventetider for en privat klinik, kan du allerede nu begynde at registrere i SEI.

Når du først har indberettet ventetider i SEI, kan du ikke gå tilbage til at registrere i NIV.

For at understøtte det frie sygehusvalg, offentliggør Sundhedsdatastyrelsen løbende forventede ventetider til undersøgelse og behandling i Danmark under Mit Sygehusvalg på eSundhed.dk.

Ventetiderne på Mit Sygehusvalg stammer fra registreringer foretaget af medarbejdere, der arbejder med ventetider på offentlige og private behandlingssteder (sygehuse, klinikker, privathospitaler m.m.).

Indberetning til Venteinfo 

Hvis du skal foretage indberetning til Venteinfo, skal du bruge Sundhedsdatastyrelsens indberetningssystem NIV og følge nogle fælles retningslinjer.

For at kunne indberette ventetider skal din organisationen være oprettet i SEB og have adgang til Venteinfo. Alternativt skal du selv have en NemID medarbejdersignatur med din virksomheds/organisations CVR og tilladelse til at administrere ventetider.

Documents

Hjælp til indberetning af ventetider

Du kan få hjælp til at få adgang til NIV og se, hvordan du indberetter korrekt i nedenstående registreringsvejledning og de tilhørende bilag.

Indberetning af ventetider via NIV

NIV Driftsstatus

Har du problemer med at indberette til Venteinfo, kan det skyldes opdateringer eller tekniske problemer.

 Driftsbeskeder om NIV

Ventetider - Mit Sygehusvalg på eSundhed.dk

NemID medarbejdersignatur

Hvis du har brug for hjælp eller skal have en NemID medarbejdersignatur, kan du finde info på nemid.nu.

Bestil NemId medarbejdersignatur
Hjælp til NemId medarbejdersignatur