Information om SEI2 til systemleverandører

Informationerne på denne side er tiltænkt systemleverandører, der ønsker at kommunikere direkte med backend-delen af Sundhedsdatastyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI2). Som almindelig bruger af SEI2 er informationerne på denne side derfor irrelevante.

Kontakt

Helle Rejnhold Sørensen   E: hers@sundhedsdata.dk

Snitflader baseret på IDWS formatet SEI2 snitfladerne er baseret på IDWS formatet, der sikrer en simpel implementering af system-til-system baserede indberetninger for tredjepartleverandører til SEI2. De nye IDWS-baserede snitflader erstatter de formater, der tidligere er anvendt til kommunikation med SEI1, hhv. XMLDSIG og DGWS. Det er vigtigt, at tredjepartsleverandører sørger for, at implementere de nye indberetningsstandarder hurtigst muligt og senest 1. september 2019, hvor de gamle webservices lukkes ned.

Såfremt man som tredjepartsleverandører ikke er kommet i mål med implementeringen inden de oprindelige deadline, kan der sendes en anmodning om dispensation om fortsat indberetning baseret på de gamle SEI 1 webseriveces. Dispensation gives kortest muligt og maksimalt til ultimo 2019 (15-12-2019).

Her findes vejledning, en testklient, der kan benyttes til implementering samt certifikater, der skal anvendes til hhv. SEI 2 testsystem og SEI 2 preproduktionssystem.

Vejledning (PDF)

SEI2 Testklient (ZIP)