Sundhedsdatastyrelsen.dk bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen på hjemmesiden.  Læs mere om cookies

Information om SEI2 til systemleverandører

Informationerne på denne side er tiltænkt systemleverandører, der ønsker at kommunikere direkte med backend-delen af Sundhedsdatastyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI2). Som almindelig bruger af SEI2 er informationerne på denne side derfor irrelevante.

Kontakt

Helle Rejnhold Sørensen Anmodningen om dispensation samt anmodning til test-system kan sendes til: E: hers@sundhedsdata.dk

Snitflader baseret på IDWS formatet SEI2 snitfladerne er baseret på IDWS formatet, der sikrer en simpel implementering af system-til-system baserede indberetninger for tredjepartleverandører til SEI2. De nye IDWS-baserede snitflader erstatter de formater, der tidligere er anvendt til kommunikation med SEI1, hhv. XMLDSIG og DGWS. Det er vigtigt, at tredjepartsleverandører sørger for, at implementere de nye indberetningsstandarder hurtigst muligt og senest 1. september 2019, hvor de gamle webservices lukkes ned.

Såfremt man som tredjepartsleverandører ikke er kommet i mål med implementeringen inden de oprindelige deadline, kan der sendes en anmodning om dispensation om fortsat indberetning baseret på de gamle SEI 1 webseriveces. Dispensation gives kortest muligt og maksimalt til ultimo 2019 (15-12-2019).

Her findes vejledning, en testklient, der kan benyttes til implementering samt certifikater, der skal anvendes til hhv. SEI 2 testsystem og SEI 2 preproduktionssystem.

Vejledning (PDF) 

SEI2 Testklient (ZIP) 

SOR

Mange af SEI skemaerne indberetter i dag SHAK-koder (Sygehus-afdelingsklassifikation). Det er i Økonomiaftale for 2015 aftalt, at SOR (Sundhedsvæsenets Organisationsregister) fremadrettet skal udgøre grundlaget for udveksling af informationsoplysninger i det danske sundhedsvæsen. SOR indeholder data om hospitaler, primærsektoren (fysioterapeuter, praktiserende læger, tandlæger mv.) og i mindre grad om kommunernes sundhedsorganisation. Med idriftsættelsen af LPR3 vil Sundhedsdatastyrelsen overgå til at identificere indberettende afdelinger i form af forløbs-ansvar, kontaktansvar og procedureansvar ved brug af SOR. Det betyder, at alle indberetningsskemaer, som indberettes via SEI, med overgangen til LPR3 vil anvende SOR frem for det nuværende SHAK.
Sideløbende indfases SOR koderne i SEI2 som erstatning for SHAK og andre klassifikationer, der angiver indberetters institutionskode.