Sundhedsdatastyrelsen.dk bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen på hjemmesiden.  Læs mere om cookies

Indberetning for private sygehuse og klinikker - MiniPas

Når private sygehuse og klinikker skal indberette oplysninger om lægelig behandling af patienter til Sundhedsdatastyrelsens Landspatientregister (LPR), kan de anvende indberetningsmodulet MiniPas.

Kontakt

Spørgsmål om patientregistreringer E: patientregistrering@sundhedsdata.dk

Efter reglerne i 'Bekendtgørelse om lægers anmeldelse til Sundhedsdatastyrelsens Landspatientregister' er private sygehuse og klinikker er forpligtede til at indberette oplysninger om lægelig behandling til Sundhedsdatastyrelsen (Bekendtgørelse nr. 1073 af 6. september 2007). 

Siden 2004 har private sygehuse og klinikker haft mulighed for at bruge MiniPas som indberetningsmodul til Landspatientregisteret.

Systemet lægger vægt på at gøre det så nemt som muligt for brugerne at indberette data til Landspatientregisteret. Det er muligt at fejlsøge inden data sendes til LPR. 
Det er ikke nødvendigt at opdatere det nuværende PC-indberetningssystem. Alle fremtidige systemopdateringer vil foregå automatisk, når der logges på systemet med nettilslutning.

Filer

Download

Vejledning

Bekendtgørelse