Sundhedsdatastyrelsen.dk bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen på hjemmesiden.  Læs mere om cookies

Information om SEI2 til systemleverandører

Informationerne på denne side er tiltænkt systemleverandører, der ønsker at kommunikere direk-te med backend-delen af Sundhedsdatastyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI2). Som almindelig bruger af SEI2 er informationerne på denne side derfor irrelevante.

Snitflader baseret på IDWS formatet SEI2 snitfladerne er baseret på IDWS formatet, der sikrer en simpel implementering af system-til-system baserede indberetninger for tredjepartleverandører til SEI2.

De nye IDWS-baserede snitflader erstatter de formater, der tidligere er anvendt til kommunikation med SEI1, hhv. XMLDSIG og DGWS. Det er vigtigt, at tredjepartsleverandører sørger for, at imple-mentere de nye indberetningsstandarder hurtigst muligt og senest 1. september 2019, hvor de gamle webservices lukkes ned. Frem til 1. september 2019 vil SEI2 understøtte anvendelsen af de gamle SEI1 baserede snitflader og indberetninger foretaget via denne metode vil derfor blive ind-berettet til SEI2 systemet.

Der vil således være tre snitfladeformater fremover, nemlig:

  • XMLDSIG (SEI1 format) – udfases med overgangen til SOR og senest 01.09.2019
  • DGWS – udfases senest 01.09.2019
  • IDWS – Skal anvendes af alle tredjepartsleverandører senest 01.09.2019

SOR

Mange af SEI skemaerne indberetter i dag SHAK-koder (Sygehus-afdelingsklassifikation). Det er i Økonomiaftale for 2015 aftalt, at SOR (Sundhedsvæsenets Organisationsregister) fremad-rettet skal udgøre grundlaget for udveksling af informationsoplysninger i det danske sundhedsvæ-sen. SOR indeholder data om hospitaler, primærsektoren (fysioterapeuter, praktiserende læger, tandlæger mv.) og i mindre grad om kommunernes sundhedsorganisation. Med idriftsættelsen af LPR3 vil Sundhedsdatastyrelsen overgå til at identificere indberettende afdelinger i form af forløbs-ansvar, kontaktansvar og procedureansvar ved brug af SOR. Det betyder, at alle indberetningsske-maer, som indberettes via SEI, med overgangen til LPR3 vil anvende SOR frem for det nuværende SHAK.

Sideløbende indfases SOR koderne i SEI2 som erstatning for SHAK og andre klassifikationer, der angiver indberetters institutionskode.

SEI2 testsystem

Sundhedsdatastyrelsen stiller et testsystem til rådighed for eksterne leverandører:
Se mere om SEI2 testsystem

Da det er et testsystem er det vigtigt, at der kun indtastes fiktive data.

Ønsker man adgang til testsystem skal man kontakte Helle Rejnhold Sørensen hers@sundhedsdata.dk  

Direkte kommunikation med både testsystem og produktionssystem sker via de offentliggjorte snitfladebeskrivelser.