Informationssikkerhed i sundhedsvæsenet

Sundhedsdatastyrelsens vejledning om informationssikkerhed danner bl.a. grundlag for en fælles forståelse af, hvordan lovgivningen skal fortolkes og hvordan lovkrav kan implementeres i sundhedsvæsnet.

Kontakt

Spørgsmål om informationssikkerhed E: informationssikkerhed@sundhedsdata.dk

Sundhedsdatastyrelsen har i samarbejde med parterne på sundhedsområdet udarbejdet en vejledning om informationssikkerhed i sundhedsvæsenet med det formål at formidle, hvordan behandling af patientoplysninger skal og kan håndteres hos sundhedsvæsenets parter på baggrund af eksisterende lovkrav og teknologiske muligheder.

Vejledningen er primært rettet mod de data- og informationssikkerhedsansvarlige, men er også relevant for it-funktioner, leverandører og andre, der har brug for at kende lovgrundlag og best practice på området.

Fil

Vejledning om informationsteknologi

Hent 'Vejledning om informationssikkerhed i sundhedsvæsenet' (PDF)

For at sikre, at vejledningen til en hver tid er anvendelig, er der nedsat et redaktionsudvalg, der står for en årlig revision.

Spørgsmål, forslag m.m.

Har du spørgsmål, kommentarer eller forslag til emner, der bør indgå i næste version?

Skriv til informationssikkerhed@sundhedsdata.dk