Cyber- og informationssikkerhed i sundhedsvæsenet

Stort set alle medarbejdere i sundhedsvæsenet er i berøring med sundhedsdata, herunder både fortrolige informationer og følsomme personoplysninger. Det er vigtigt, at disse data behandles med omtanke, så de altid er korrekte og tilgængelige.

Kontakt

Spørgsmål om informationssikkerhed E: informationssikkerhed@sundhedsdata.dk

Det kan have store konsekvenser for borgere, hospitaler, lægepraksis, speciallæger og private virksomheder, hvis sundhedsdata falder i de forkerte hænder. Derfor spiller Sundhedsdatastyrelsen en aktiv rolle i at sikre sundhedsvæsenets data og følger den hastigt øgede digitalisering tæt.

Sundhedsdatastyrelsen har ansvaret for at facilitere og koordinere den fælles indsats for at styrke og øge kapabiliteten og kapaciteten inden for cyber- og informationssikkerhed i Indenrigs- og Sundhedsministeriets koncern og på tværs af sundhedsvæsenet. 

Rådgivning og vejledning

Få gode råd om, hvordan du beskytter vigtige data, bygger sikre it-løsninger til sundhedsvæsenet og følger de retningslinjer, der er sat op for at skabe trygge rammer for borgerne.

Gå til rådgivning og vejledning

Lov- og myndighedskrav

Find information om direktiver og krav i forhold til cyber- og informationssikkerhed, fx det europæiske direktiv om net- og informationssikkerhed (NIS), den fælles skabelon for databehandleraftaler i sundhedsvæsenet m.m. 

Gå til lov- og myndighedskrav

Hændelser, varsler og beredskab

Læs om arbejdet med at overvåge sikkerhedstrusler mod sundhedssektoren og håndtere sikkerhedshændelser, og se, hvordan du kan holde dig opdateret om aktuelle trusler.

Gå til hændelser, varsler og beredskab

DCISSund

Læs om den decentrale cyber- og informationssikkerhedsenhed på sundhedsområdet, som er en del af Sundhedsdatastyrelsen.

Gå til DCISSund