Cyber- og informationssikkerhed i sundhedsvæsenet

Sundhedsdatastyrelsen har ansvaret for at facilitere og koordinere den fælles indsats for at styrke og øge kapabiliteten og kapaciteten inden for cyber- og informationssikkerhed i Indenrigs- og Sundhedsministeriets koncern og på tværs af sundhedsvæsenet.

Kontakt

Spørgsmål om informationssikkerhed E: informationssikkerhed@sundhedsdata.dk

Stort set alle medarbejdere i sundhedsvæsenet er i berøring med sundhedsdata, og der findes mange systemer, netværk og udstyr, som hver dag bruges til alt fra diagnosticering, dokumentation og koordinering til lægeaftaler, røntgenbilleder og operationer.

Det er vigtigt, at data, systemer, netværk og udstyr i sundhedsvæsenet altid er tilgængelige og indeholder de rigtige informationer. Det kan have store konsekvenser for borgere, hospitaler, lægepraksis, speciallæger og private virksomheder, hvis sundhedsdata falder i de forkerte hænder, eller hvis systemer, netværk og udstyr bliver kompromitteret og sat ud af funktion.

Derfor spiller Sundhedsdatastyrelsen en aktiv rolle i at sikre sundhedsvæsenet og følger truslen for cyberangreb og den hastigt øgede digitalisering tæt.

Rådgivning og vejledning

Få gode råd om, hvordan du beskytter vigtige data, bygger sikre it-løsninger til sundhedsvæsenet og følger de retningslinjer, der er sat op for at skabe trygge rammer for borgerne.

Gå til rådgivning og vejledning

Lov- og myndighedskrav

Find information om direktiver og krav i forhold til cyber- og informationssikkerhed, fx det europæiske direktiv om net- og informationssikkerhed (NIS), databehandleraftaler i sundhedsvæsenet m.m. 

Gå til lov- og myndighedskrav

Hændelser, varsler og beredskab

Læs om arbejdet med at overvåge sikkerhedstrusler mod sundhedssektoren og håndtere sikkerhedshændelser, og se, hvordan du kan holde dig opdateret om aktuelle trusler.

Gå til hændelser, varsler og beredskab

DCISSund

Læs om den decentrale cyber- og informationssikkerhedsenhed på sundhedsområdet (DCISSund), som er en del af Sundhedsdatastyrelsen.

Gå til DCISSund