Fælles aftale-skabelon for databehandleraftaler i sundhedsvæsenet

Den nationale bestyrelse for sundheds-it har vedtaget, at der i forbindelse med indgåelse af databehandleraftaler mellem parterne i sundhedsvæsenet anvendes en fælles skabelon, som sikrer, at kravene på tværs beskrives ensartet.

Skabelonen består af selve databehandleraftalen, en databehandlerinstruks og en underdatabehandleraftale.

Skabelonen er udformet således, at indholdet af databehandleraftalen og databehandlerinstruksen ligger fast, bortset fra pkt. 17. i databehandleraftalen. Hvis man har brug for yderligere at specificere krav eller man efter gensidig aftale fraviger fra punkter i databehandleraftalen eller databehandlerinstruksen, anføres dette under de respektive afsnit i punkt 17 og ikke i selve teksten i aftalen eller instruksen. Dette sker med henblik på at sikre, at aftaleteksten altid er ens, så man ikke behøver at læse hele aftalen igennem, hver gang der indgås en ny aftale på basis af skabelonen. For at sikre, at der ikke foretages ændringer i dokumentet, er den udarbejdet som en PDF-skabelon.

Hvis databehandleraftalen omfatter flere databehandlinger, kan man anvende skabelonen for punkt 17 til at beskrive databehandlinger ud over den, der indgår i selve aftaleskabelonen.

Aftalen er obligatorisk ved indgåelse af databehandleraftaler på tværs mellem parterne i sundhedsvæsenet, dvs. når der indgår parter fra mere end et af nedenstående områder (med mindre alle parter er enige om anvendelse af en anden skabelon).

  • Statslige sundhedsmyndigheder
  • Regioner
  • Kommuner
  • Medcom
  • Sundhed.dk
  • Praksissektoren

Links