NIS: Operatører af væsentlige tjenester skal anmelde sig

EU’s direktiv om net- og informationssikkerhed (NIS) stiller krav om, at alle operatører af væsentlige tjenester anmelder sig inden den 9. november 2018. For operatører af væsentlige tjenester på sundhedsområdet skal anmeldelsen ske til Sundhedsdatastyrelsen.

Folketinget vedtog den 8. maj 2018 ’Lov om krav til sikkerhed for net- og informationssystemer inden for sundhedssektoren’. Loven implementerer EU's NIS-direktiv i den danske lovgivning for sundhedsområdet. Til loven er der udarbejdet en bekendtgørelse om operatører af væsentlige tjenester, som indeholder kriterierne for, hvornår man opfattes som operatør af en væsentlig tjeneste.

Loven kræver, at alle operatører skal foretage anmeldelse af de væsentlige tjenester, de er ansvarlige for, hos Sundhedsdatastyrelsen inden fredag den 9. november 2018.

Anmeldelsesblanket

Anmeldelsesblanketten skal udfyldes og indsendes til: kontakt@sundhedsdata.dk

Anmeldelsesblanketten (PDF)

Anmeldelsen skal indeholde oplysninger om:

  • hvem der er operatør
  • hvilken tjeneste, der er tale om
  • samt hvorfor tjenesten anses som væsentlig for sundhedsvæsenet

Det er i den forbindelse vigtigt at understrege, at der med tjeneste menes selve sundhedsydelsen og ikke de it-systemer, der understøtter det sundhedsfaglige arbejde.
Herudover skal man i anmeldelsen angive evt. underleverandører, man har indgået aftale med om drift og support af de it-løsninger, der anvendes til at understøtte sundhedsydelsen.

Vejledning der uddyber og eksemplificerer kriterierne i bekendtgørelsen, findes her: 

Vejledning på retsinformation.dk

Læs også: