Rådgivning og vejledning

I sundhedsvæsenet har alle fra sundhedsmedarbejdere til it-ansatte en stor opgave i at sikre borgernes data, og at systemer, netværk og it-udstyr fungerer og indeholder de rette data.

Kontakt

Den digitale udvikling bevæger sig hurtigt, og nye it-værktøjer tages løbende i brug. Og i takt med at truslen fra it-kriminelle stiger, bliver opgaven med at sikre borgernes data både større og vigtigere.

Derfor har Sundhedsdatastyrelsen udviklet en række vejledninger, som kan hjælpe medarbejdere i sundhedssektoren med at sikre borgernes data i deres daglige arbejde.

Har du behov for vejledning eller sparring om cyber- og informationssikkerhed i sundhedssektoren, så er du velkommen til at kontakte os på DCISSund@sundhedsdata.dk.

Vejledninger

 • Brugen af it-værktøjer og opsætning af netværk

  Fælles referencearkitektur og fælles standarder udgør en væsentlig del af de rammer, som er med til at understøtte sikker databehandling på tværs af systemer.

  En referencearkitektur beskriver de overordnede logiske strukturer og begreber for et specifikt område, som kan danne grundlag for udpegning af standarder og fungere som ramme for udvikling af sammenhængende it-løsninger.

  Denne vejledning skal bidrage til at sikre, at der skabes fælles rammer om informationssikkerhed i sundhedsvæsenet. 

  Referencearkitektur for informationssikkerhed (PDF)

 • Pseudonymiseringsprincipper til statistikproduktion

  Hvis du er statistiker, forsker eller dataansvarlig og beskæftiger dig med arkivering, behandling og deling af data, der indeholder personhenførbare informationer, kan du her læse om principper og metoder til pseudonymisering af sundhedsdata.

  Pseudonymisering er den handling, som gør, at oplysninger ikke er direkte personhenførbare, men som heller ikke sikrer total anonymitet. Så længe der findes en nøgle, som kan tilbageføre data til direkte personhenførbare oplysninger, er oplysningerne ikke anonyme – men pseudonyme.

  I vejledningen kan du læse, hvilke teknologier, algoritmer eller krypteringsteknikker der kan bruges i den aktuelle kontekst, og om de udfordringer, der er ved at pseudonymisere sundhedsdata, hvad enten der er tale om udledning, sammenstilling eller udskilning af data:

  Pseudonymiseringsprincipper for sundhedsdata til statistikproduktion (PDF)

Mere information

Ud over Sundhedsdatastyrelsens vejledninger findes der også en række andre gode vejledninger og information målrettet brugere af it-værktøjer eller -løsninger her:

PLO
Beskyt din praksis - PLO's 5 vejledninger

Sikker digital
Informationssikkerhed for virksomheder
Informationssikkerhed for borgeren
Informationssikkerhed for myndigheder
Cyberhotline for borgere og virksomheder

Center for Cybersikkerhed
Generelle råd og vejledninger
Ordforklaringer

App
Mit digitale selvforsvar