Rådgivning og vejledning

I sundhedsvæsenet har alle fra sundhedsmedarbejdere til it-ansatte en stor opgave i at sikre borgernes data. Nedenfor finder du tips og gode råd til hvordan.

Kontakt

Spørgsmål om informationssikkerhed E: informationssikkerhed@sundhedsdata.dk

Den digitale udvikling bevæger sig hurtigt, og nye it-værktøjer tages løbende i brug. Og i takt med at truslen fra it-kriminelle stiger, bliver opgaven med at sikre borgernes data både større og vigtigere.

Derfor har Sundhedsdatastyrelsen udviklet en række vejledninger, som kan hjælpe læger, sygeplejersker, andet sundhedsfagligt personale og it-medarbejdere med at sikre borgernes data i deres daglige arbejde.

Vejledninger

 • Informationssikkerhed i sundhedsvæsenet

  I Sundhedsdatastyrelsens vejledning om informationsteknologi kan du læse om, hvordan lovgrundlaget for behandling af patientoplysninger skal og kan håndteres hos sundhedsvæsenets parter, og få anbefalinger til, hvordan man etablerer et tilstrækkeligt informationssikkerhedsniveau i sundhedsvæsenet.

  Vejledning om informationsteknologi (PDF)

 • Sikker brug af kommunikations- og samarbejdsplatforme

  I forbindelse med det øgede behov for at arbejde hjemme opstod der et behov for at bruge forskellige kommunikationsplatforme. 

  Sikker brug af kommunikations- og samarbejdsplatforme (PDF)

 • Brugen af it-værktøjer og opsætning af netværk

  Fælles referencearkitektur og fælles standarder udgør en væsentlig del af de rammer, som er med til at understøtte sikker databehandling på tværs af systemer.

  En referencearkitektur beskriver de overordnede logiske strukturer og begreber for et specifikt område, som kan danne grundlag for udpegning af standarder og fungere som ramme for udvikling af sammenhængende it-løsninger.

  Denne vejledning skal bidrage til at sikre, at der skabes fælles rammer om informationssikkerhed i sundhedsvæsenet. 

  Referencearkitektur for informationssikkerhed (PDF)

 • Pseudonymiseringsprincipper til statistikproduktion

  Hvis du er statistiker, forsker eller dataansvarlig og beskæftiger dig med arkivering, behandling og deling af data, der indeholder personhenførbare informationer, kan du her læse om principper og metoder til pseudonymisering af sundhedsdata.

  Pseudonymisering er den handling, som gør, at oplysninger ikke er direkte personhenførbare, men som heller ikke sikrer total anonymitet. Så længe der findes en nøgle, som kan tilbageføre data til direkte personhenførbare oplysninger, er oplysningerne ikke anonyme – men pseudonyme.

  I vejledningen kan du læse, hvilke teknologier, algoritmer eller krypteringsteknikker der kan bruges i den aktuelle kontekst, og om de udfordringer, der er ved at pseudonymisere sundhedsdata, hvad enten der er tale om udledning, sammenstilling eller udskilning af data:

  Pseudonymiseringsprincipper for sundhedsdata til statistikproduktion (PDF)

Mere information

Ud over Sundhedsdatastyrelsens vejledninger findes der også en række andre gode vejledninger og information målrettet brugere af it-værktøjer eller -løsninger her:

PLO
Beskyt din praksis - PLO's 5 vejledninger

Sikker digital
Informationssikkerhed for virksomheder
Informationssikkerhed for borgeren
Informationssikkerhed for myndigheder

Center for Cybersikkerhed
Generelle råd og vejledninger
Ordforklaringer

App
Mit digitale selvforsvar