Klassifikationer

Sundhedsdatastyrelsen udvikler og vedligeholder klassifikationer til brug for dokumentation af kliniske og administrative forhold i det danske sundhedsvæsen.

Kontakt

Sundhedsdatastyrelsen udvikler og vedligeholder bl.a. Sundhedsvæsenets KlassifikationsSystem (SKS) og Sygehus-afdelingsklassifikationen (SHAK).

Alle klassifikationer er offentligt tilgængelige og kan frit anvendes i diverse IT-løsninger mv. Det er dog en forudsætning, at klassifikationerne i sig selv ikke gøres til genstand for kommerciel indtjening. Der er ydermere et krav om, at klassifikationer, der anvendes i diverse brugerløsninger til enhver tid er opdaterede og dermed i overensstemmelse med de fra Sundhedsdatastyrelsen sidst udgivne versioner af klassifikationerne.

Adgang til klassifikationerne på nettet

De fleste klassifikationer findes opdateret på ftp-site, hvorfra de kan downloades (se under SKS-total til download). Derudover er der mulighed for at søge og navigere rundt i og downloade lister med aktuelt gyldige koder fra SKS og SHAK via medinfo, hvor koderne er indordnet i et simpelt monohierarki.

Gå til medinfo

Andre klassifikationer

Ved indberetning til Landsregistret for Patologi anvendes klassifikation af patologisk-anatomiske undersøgelser (patoSnoMed). Denne klassifikation kan også findes på ftp-sitet.

Læs mere om registrering af patologiske prøver