Sygehus-afdelingsklassifikation (SHAK)

Sygehus-afdelingsklassifikationen klassificerer hospitaler og andre sundhedsrelaterede institutioner, samt afdelinger og afsnit i det danske sundhedsvæsen, herunder Grønland og Færøerne.

Kontakt

Sygehus-afdelingsklassifikationen anvendes bl.a. ved indberetning til Landspatientregisteret. Klassifikationen indgår som en selvstændig del af applikationen til Sundhedsvæsenets Organisationsregister - SOR- og vedligeholdes her.

Struktur

Klassifikationen er hierarkisk opbygget med tre niveauer:

  • 4-karakters SHAK-koder: Sygehuse og andre sundhedsinstitutioner
  • 6-karakters SHAK-koder: Afdelinger
  • 7-karakters SHAK-koder: Afsnit

"Hierarkiet" i klassifikationen opbygges ud fra SHAK-koderne, hvor en afdelingskode siges at være hierarkisk underordnet en sygehuskode, når den starter med sygehuskodens 4 karakterer og en afsnitskode siges at være hierarkisk underordnet en afdelingskode, når den starter med afdelingskodens 6 karakterer.

Opdatering

Klassifikationen opdateres løbende dels ved sygehusejernes, dvs. regionernes egne opdateringer og dels ved de ønsker til opdatering, der kommer ind til Sundhedsdatastyrelsen fra andre, primært private institutioner

Se udvalgte SHAK-koder i SKS-browseren