Download Sygehus-afdelingsklassifikationen (SHAK)

Det er muligt at downloade nye sygehus-afdelingsklassifikationer og opdateringer af disse.

Kontakt

Sygehus-afdelingsklassifikationen og opdateringer til denne kan downloades fra de respektive undermapper til webstedet.

Gå til webstedet med SHAK-filer

Her ligger både de aktuelle totaler og deltafiler for hver enkelt uge.

Da sygehus-afdelingsklassifikationen via SOR opdateres løbende, bliver der hver nat genereret en ny total, som lægges ud på ovenstående FTP-site. Derudover genereres der med mellemrum opdateringer til tillægskodeklassifikationen for sygehus-afdelingsklassifikationen, så førstnævnte synkroniseres på sidstnævnte.
Sghafd-totalen består altså af to dele:

 • Selve sygehus-afdelingsklassifikationen: SHAKCOMPLETE.TXT 
 • Tillægskoder (historisk klassifikation - se beskrivelse nedenfor), der relaterer sig til sygehus-afdelingsklassifikationen: SHAKTIL.TXT

Derudover bliver der hver mandag nat genereret en delta-fil SHAKDELTA.TXT  med forrige uges opdateringer af sgh- og afd-koder (dvs. uden tillægskoder), som disse er registreret via SOR-applikationen. Disse lægges også som arkiv-filer i samme mappe systematisk navngivet med år og ugenummer som SHAKDELTAyyyy_uu.TXT, hvor yyyy og uu angiver henholdsvis årstallet og ugenummeret.

Læs mere om afdelingsklassifikation som SKS-tillægskoder

 • Sygehus-afdelingsklassifikationen som SKS-tillægskoder
  Hele sygehus-afdelingsklassifikationen, dvs. sygehuse, afdelinger og afsnit replikeret som tillægskoder med SKS-kodeformatet ’Assss’ for sygehuse, ’Assssoo’ for afdelinger og ’Assssooa’ for afsnit, eller med andre ord den gældende afdelingskode med et foranstillet ’A’. Dermed er det muligt, at angive den opererende part på dét detaljeringsniveau, der kan tilvejebringes ved behandling af komplikationen.

  Disse tillægskoder kan ud over dette specifikke formål selvfølgelig generelt anvendes som tillægskoder til registrering, hvor der behøves en specificering af sygehus (5 karakterer), afdeling (7 kar.) hhv. afsnit (8 kar.).

  Tillægskodeklassifikationen vil med passende mellemrum blive synkroniseret med de løbende opdateringer til sygehus-afdelingsklassifikationen og delta-filer for tillægskodeklassifikationen udsendt som opdateringer indtil denne kan integreres i SOR-løsningen.

  For grønlandske, færøske og udenlandske sygehusafdelinger findes følgende overordnede tillægskoder:

  A909999 Grønlandsk sygehusafdeling
  A979999 Færøsk sygehusafdeling
  A999999 udenlandsk sygehusafdeling

  Endvidere findes følgende sygehus-afdelingsrelaterede tillægskoder:

  AXXXX ukendt sygehus
  AXXXXXX ukendt overafdeling
  AYYYY anden sundhedsfaglig enhed
  AYYYY1 speciallægepraksis uden specifikation
  AYYYY2 almen praksis uden specifikation
  AYYYY9 sundhedsfaglig enhed uden specifikation