SKS-total til download

Alle klassifikationer, der vedligeholdes og udgives af Sundhedsdatastyrelsen, er offentligt tilgængelige og kan frit anvendes i diverse IT-løsninger mv.

Kontakt

Det er en forudsætning for tilgængeligheden af klassifikationerne, at disse i sig selv ikke gøres til genstand for kommerciel indtjening. Derudover er der et krav om, at klassifikationer, der anvendes i diverse brugerløsninger, til enhver tid er opdaterede og dermed i overensstemmelse med de versioner af klassifikationer, der sidst er udgivet af Sundhedsdatastyrelsen.

Det samlede, aktuelle SKS-kodegrundlag for Landspatientregisteret består af flere dele, hvoraf nogle ikke er egentlige SKS-klassifikationer, men har nær tilknytning hertil:

  • Klassifikation af sygdomme ICD-8 (1971-1993)
  • Operations- og behandlingsklassifikation (1971-1995)
  • Tal-klassifikation
  • Dato-klassifikation
  • Tidspunkt-klassifikation
  • SKS-klassifikationerne

Download de til enhver tid gældende klassifikationer fra ftp-site

De to førstnævnte klassifikationer er ikke egentlige SKS-klassifikationer, men tidligere, nu lukkede klassifikationer, og disse ændres derfor ikke mere. På ftp-site ligger de under filnavnene ’OPRklass_1995.txt’ og ’SGDklass_ICD8.txt’. De kan alternativt downloades som zip-filer ude fra filboksen nederst på siden.

Tal-, dato- og tidspunkt-klassifikationerne er rene tillægskodeklassifikationer. Disse ændres i sagens natur meget sjældent og ligger på ftp-site samlet under filnavnet ’SKTtot_2006-10’. I filboksen nederst på siden kan de 3 klassifikationer downloades separat som zip-filer, og her findes også korte beskrivelser af deres respektive kodestrukturer.

Alle de nuværende, ”levende” SKS-klassifikationer, dvs. diagnose-, operations-, procedure-, undersøgelsesklassifikationen med flere, er samlet i én separat fil ’SKScomplete.txt’. SKS-klassifikationerne opdateres normalt kvartalsvis omkring d. 17. i måneden inden et kvartalsskifte. I særlige tilfælde kan det dog være nødvendigt at foretage ekstraordinære opdateringer ud over de 4 ordinære.

Alle ovennævnte filer ligger i det officielle udvekslingsformat for klassifikationer, dvs. som fastbredde tekstfiler, hvor hver post udgøres af én linje i filerne. Opsplitningen af disse tekstfiler i den korrekte tabelstruktur med de 17 felter, som klassifikationerne består af, er beskrevet i pdf-dokumentet under ’Oversigt over tabelstrukturen’ - se link i filboksen nederst på siden. Dette dokument beskriver samtidig på et overordnet niveau anvendelsen af de enkelte felter i forhold til en given klassifikations record-art.

Filer

Lukkede Klassifikationer

ICD-8 klassifikationen (TXT)
Operations-behandlings-klassifikationen (TXT)

Filer

Klassifikationer

Tal-klassifikation (TXT)
Dato-klassifikation (TXT)
Tidspunkt-klassifikation (TXT)

Filer

Beskrivelser af klassifikationer

Beskrivelse af tal-klassifikation (PDF)
Beskrivelse af dato-klassifikation (PDF)
Beskrivelse af tidspunkt-klassifikation (PDF)