SKS hovedgrupper

Kort beskrivelse af udvalgte hovedgrupper i SKS.

Kontakt

Kode  SKS hovedgruppe Indhold
A Administrative forhold
En bred vifte af danske koder, der skal udtrykke forskellige administrative forhold og administrative interventioner/procedurer. Den indeholder endnu kun få koder udover personaleklassifikationen (som er en tillægsklassifikation).
B Behandlings- og Plejeklassifikationen Dansk klassifikation af ikke-kirurgisk behandling, pleje og profylakse.
D Klassifikation af sygdomme og helbredsrelaterede tilstande Den danske version af WHO´s "International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems (ICD-10)". Indeholder koder for diagnoser, symptomer, helbredsproblemer og årsager til patientens kontakt med sundhedsvæsenet.
E Klassifikation af ydre årsager til skade Den danske version af den nordiske ulykkesklassifikation. Bruges på et overordnet hierarkisk niveau til registrering af omstændigheder ved ulykker, selvmord og selvmordsforsøg. Den giver mulighed for at registrere på et meget specificeret niveau, hvor dette er aftalt.
F Klassifikation af funktionsevne, funktionsevnenedsættelse og helbredstilstand Den danske version af WHO’s ”International Classification of Functioning, Disability and Health” (ICF). ICF er en international klassifikation til systematisk beskrivelse af patientens funktionsevne/funktionsevnenedsættelse.
K Klassifikation af operationer Den danske version af "Nordic Classification of Surgical Procedures" (NCSP), der er den nordiske operationsklassifikation. Indeholder koder for kirurgiske procedurer.
M Lægemiddelstofklassifikation ATC Dansk oversættelse af WHO´s klassifikation af lægemiddelstoffer, "Anatomical Therapeutic Chemical Classification System" (ATC). Bruges udelukkende som tillægskoder til at specificere en diagnose eller en procedure.
N Anæstesi, intensiv, præhospital Dansk klassifikation af anæstesiprocedurer.
R Resultatindberetning og enkeltresultater Klassifikationer vedrørende indberetning af diverse resultater til LPR bestående af resultatindberetningstyper og -status samt resultattyper og dertil relaterede resultatklassifikationer for SKS-baserede resultattyper.
U Klassifikation af undersøgelser Dansk klassifikation indeholdende ikke-kirurgiske undersøgelser, herunder kliniske undersøgelser. "Klassifikation af Radiologiske Procedurer" er indeholdt i hovedgruppe U (under UX*).
W Klassifikation vedr. klinisk fysiologi og nuklearmedicin Dansk klassifikation af klinisk fysiologisk/nuklearmedicinske undersøgelser.
Z Tillægskoder og diverse procedurer Forskellige tillægsklassifikationer. ZZ-området anvendes til diverse procedurekoder, overvejende i listeform.