ICD-11

Den nye version af WHO’s internationale klassifikation af sygdomme og andre helbredsrelaterede tilstande – ICD-11 – er udkommet og skal i de kommende år udrulles i det danske sundhedsvæsen.

Kontakt

WHO’s klassifikation er grundlaget for bl.a. sygdoms- og dødsårsagsregistreringen i Danmark og indgår i Sundhedsvæsenets Klassifikationssystem (SKS). Danmark har tilsluttet sig WHO-nomenklaturforordningen fra 1967, som indebærer, at vi er forpligtet til at anvende den nyeste revision af ICD til international statistisk rapportering af sygdomme og dødsårsager. 

Læs mere om det danske ICD-11-projekt

Nyhedsbrev om overgang til ICD-11

Sundhedsdatastyrelsen udgiver et nyhedsbrev om status for implementering af ICD-11 i Danmark.

Tilmeld dig nyhedsbrevet om overgang til ICD-11

Læs tidligere nyhedsbreve om ICD-11