ICD-11

Der er kommet en ny version af WHO's 'International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems', 10th Revision (ICD-10) som kaldes: 'ICD-11 for Mortality and Morbidity Statistics' (ICD-11 MMS eller blot ICD-11).

Kontakt

WHO lancerede i juni 2018 den 11. reviderede version af sygdomsklassifikationen ICD-11 som optakt til præsentationen på Verdenssundhedsforsamlingen (World Health Assembly, WHA) i maj 2019, hvor den blev vedtaget af medlemslandene. WHO har udmeldt, at ICD-11 skal træde i kraft fra 1. januar 2022. 
Det er 25 år siden, at ICD-10 blev udgivet, og der har længe været behov for en tidssvarende klassifikation med indhold svarende til de videnskabelige fremskridt og nyere medicinsk praksis, der er udviklet i den mellemliggende periode.

Se nærmere på den kommende, nye version af sygdomsklassifikationen ICD-11

Læs mere om ICD-11

Foranalyse: Dansk migrering fra ICD-10 til ICD-11 (PDF)

Fortsat udviklingsarbejde med ICD-11 og dens støtteværktøjer

Der pågår fortsat et arbejde med at udvikle klassifikationen og dens støtteværktøjer, og med at finde løsninger på de behov som medlemslandene måtte have i forbindelse med en overgang fra en tidligere version af ICD og til at implementere ICD-11.

Sundhedsdatastyrelsen afdækker betydningen af ICD-11 i Danmark

Sundhedsdatastyrelsen har fået udarbejdet en foranalyse til afdækning af, hvad det vil kunne betyde i en dansk kontekst at overgå fra ICD-10 til ICD-11. Resultatet af denne analyse foreligger nu, og Sundhedsdatastyrelsen arbejder videre ud fra Scenarie B, som er beskrevet i rapporten.

Nyhedsbrev om overgang til ICD-11

Sundhedsdatastyrelsen udsender nyhedsbrev om status for implementering af ICD-11 i Danmark nogle gange om året.

Tilmeld dig nyhedsbrev om overgang til ICD-11

Se tidligere nyhedsbreve om ICD-11