ICD-11 på dansk

Sundhedsdatastyrelsen varetager oversættelsen af ICD-11 til dansk.

Kontakt

Oversættelsen vil så vidt muligt ske i samarbejde med sundhedsprofessionelle fra det danske sundhedsvæsen, således at den danske oversættelse af klassifikationen, i videst muligt omfang, afspejler det sprog, der anvendes i det danske sundhedsvæsen.

For at oversættelsen bliver ensartet og let at anvende er det vigtigt, at der oversættes på baggrund af de sproglige retningslinjer og beslutninger, der træffes af redaktionen for ICD-11-oversættelsen.

Filer

Retningslinjer og principbeslutninger

Seneste udgave af dokumenterne findes her.