SKS indeksering og kodelister

I forhold til indberetningen til Landspatientregisteret (LPR) er der opstillet et valideringsapparat i form af regler, der baserer sig på kodelister, hvortil relevante SKS-koder er indmeldt.

Denne indeksering bygger broen fra SKS-klassifikationerne over til LPR, så det er muligt at have en samling af regler, der ikke i sig selv ændrer sig, mens SKS-koder kan ind- og udmeldes af de kodelister, der indgår i de enkelte regler. Det er blandt andet nødvendigt, da SKS-klassifikationerne løbende må udvikle sig i takt med udviklingen inden for den kliniske verden.

Der vil i sagens natur komme nye regler til LPR-valideringen, men én gang oprettede regler vil kun sjældent undergå ændringer.

Eksempel på en LPR-regel

IF Procedure.kode IN kodeliste[proc.kontrast] 

THEN Procedure.anvendtKontrast IN kodeliste[spec.anvkontrast]

Denne regel specificerer, at en procedurekode, der via SKS-indeksering er indmeldt i kodelisten [proc.kontrast] obligatorisk skal specificeres med en SKS-kode for anvendt kontrast indeholdt i kodelisten [spec.anvkontrast].

Kodelisterne og deres aktuelle indhold kan findes i simple tekstbaserede filer, der er samlet i en versioneret zip-fil.

Se kodelister

Der findes derudover en samlet pakke med XML-filer for hhv. SKS, kodelister samt relationen mellem disse (indekseringen) dvs. hvilke SKS-koder, der er medlem af hvilke kodelister hvornår.

Se den aktuelle XML-pakke

Selve valideringsapparatet med regler kan findes under dokumentationen af Landpatientregisteret.

Gå til Landspatientregisteret