Sundhedsdatastyrelsen.dk bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen på hjemmesiden.  Læs mere om cookies

Klassifikation af sygdomme

Sygdomsklassifikationen eller diagnoseklassifikationen indeholder koder for diagnoser, symptomer, helbredsproblemer og andre årsager til patientens kontakt med sundhedsvæsenet.

Kontakt

Klassifikation af sygdomme er den danske version af WHO´s "International Statistical Classifiation of Diseases and Related Health Problems" (ICD-10).

Sundhedsdatastyrelsen har med virkning fra 1. januar 2012 udsendt en ekstraordinær opdateret udgave af Klassifikation af sygdomme. Den nye udgave er resultatet af en grundig gennemgang af klassifikationen. Først og fremmest er der foretaget en omfattende sproglig revision, herunder en fordanskning af klassifikationens tekster. Desuden er der foretaget:

 • Synkronisering med den engelsksprogede originalversion af ICD-10
 • Afskaffelse af en række dobbeltbegreber (prækoordinerede koder)
 • Lukning af en række koder

Læs mere om klassifikation af sygdomme

 • Rettelser af fejl

  Der er rettet en række fejl, og det har været nødvendigt at give enkelte koder en ny betydning for at skabe overensstemmelse med den engelsksprogede originalversion af ICD-10. Det drejer sig om i alt 9 koder, der på denne måde er genbrugt.

  Det betyder, at en stor del af de prækoordinerede koder er lukket og erstattet af kodning med to koder i stedet for én. Dette er i overensstemmelse med principperne for patientregistrering, hvor man registrerer dels med en aktionsdiagnose for den aktuelt vigtigste tilstand på patientkontakten, og dels i de relevante tilfælde med en bidiagnose for tilgrundliggende sygdom, hvis denne ikke er hovedårsagen til kontakten.

  Klassifikation af sygdomme kan ses og downloades fra SKS-Browseren. Bemærk at SKS-kodeteksterne på browseren er de fulde tekster (op til 255 karakterer), mens teksterne i de tidligere udsendte opdateringsfiler er trunkeret til 60 karakterer, som er den aftalte længde i den sammenhæng.

 • Forkortelser og ændringer

  Anvendte standard-forkortelser

  I kodeteksterne - både de fulde og trunkerede - er der generelt anvendt to forkortelser:

  • IKA: ikke klassificeret andetsteds
  • UNS: uden nærmere specifikation


  Disse forkortelser svarer til terminologien i den engelsksprogede originalversion, hvor der anvendes hhv. NEC (not elsewhere classified) og NOS (not otherwise specified).

  Tabeller med kodeændringer

  Der er udarbejdet vejledende tabeller til støtte for overgangen mellem den gamle og den nye udgave af klassifikationen i form af både regneark og PDF-filer med flg. indhold:

  • Nye koder
  • Koder der lukkes og erstattes af anden kode
  • De 9 koder der genanvendes
  • Uændrede koder med gamle og nye tekster

Kodeændringer og rettelser