Revision af Klassifikation af sygdomme

Den 1. januar 2012 gennemførtes en særlig opdatering af Klassifikation af sygdomme. Ændringerne er dokumenteret i tabeller, der kan hentes her.

Kontakt

Fra links i nedenstående boks kan hentes tabeller (MS Excel-filer og PDF-filer), der viser de betydningsmæssige ændringer.

Der er 4 tabeller svarende til:

  • Nye koder
  • Koder der er lukket og erstattet af anden kode
  • De 9 koder der er genanvendt
  • Uændrede koder med gamle og nye tekster

Tabellerne er udarbejdet som en hjælp til at se de ændringer, der blev foretaget. I tabellerne findes den gamle klassifikation til venstre og den nye til højre.

Af tabellerne kan læses:

  • Helt nye koder i 2. udgave, der ikke erstatter anden gammel kode
  • Koder i 1. udgave, der er lukket og erstattet med anden kode i 2. udgave
  • Koder, der er genanvendt, med begrebsmæssigt indhold ændret i forhold til den tidligere udgave
  • Tekstændringerne for de koder, der er uændrede i 2. udgave

Tabellerne er sorteret efter kodenumre. Mapningen (erstatter/erstattes af) skal ses som en rettesnor. Det anbefales under alle omstændigheder, at de kodeansvarlige gennemser den fulde nye klassifikation indenfor deres område, idet der på nogle områder er en del nye koder, ligesom der er sket visse flytninger.

Tabellerne indeholder kun de koder, hvor der er sket væsentlige ændringer. For de koder, der kun har tekstændringer og ikke betydningsmæssige ændringer, er der foretaget en 1:1-mapning mellem de to udgaver. Disse koder er ikke medtaget i tabellerne.

De fleste lukkede koder er danske underkoder, der ikke har været anvendt i nævneværdigt omfang i den gamle udgave af klassifikationen. Disse lukker blot ”opad” fra 6-cifret kode til 5-cifret kode.

Teknikergruppen under Koordinationsgruppen for individ-baseret patientregistrering fik i forbindelse med implementeringen af den nye udgave af klassifikationen fremsendt tabeller med kodeændringer, særligt udarbejdet til IT-leverandørerne.

Filer

Tabeller (Excel)

Nye koder (Excel)
Koder der lukkes og erstattes af anden kode (Excel)
De 9 koder der er genanvendt (Excel)
Uændrede koder (Excel)

Filer

Tabeller (PDF)

Nye koder (PDF)
Koder der lukkes og erstattes af anden kode (PDF)
De 9 koder der er genanvendt (PDF)
Uændrede koder (PDF)

Rettelser i SKS