Vigtige rettelser

Siden ibrugtagningen 1. januar 2012 er der opdaget en række fejl i Klassifikation af sygdomme i SKS, som er blevet rettet.

Kontakt

De rettelser, der er foretaget siden 1. januar 2012 er hovedsageligt justeringer, hvor det indholdsmæssige er bevaret.
Der er imidlertid enkelte koder, der konceptuelt er udkommet med mere graverende fejl.

Her skal derfor gøres særlig opmærksom på koderne: DF333, DF3330, og DF3331, der har været helt misvisende. De er nu blevet rettet, så kodeteksten bliver i overensstemmelse med ICD-10.
De korrekte kodetekster er:

  • DF333 Periodisk depression i episode af svær grad med psykotiske symptomer
  • DF3331 Periodisk depression i episode af svær grad med stemningskongruente psykotiske symptomer 
  • DF3330 Periodisk depression i episode af svær grad med stemningsinkongruente psykotiske symptomer 

Rettelserne er at finde i SKS- opdateringen 1. juli 2012 og er foretaget med tilbagevirkende kraft til 1. januar 2012. Man skal derfor være opmærksom på, om de fejlbehæftede koder, der har ligget i sygdomsklassifikationen i SKS i perioden 1. januar 2012 til 30. juni 2012 kan have givet anledning til fejl i indberetningerne til LPR. De skal i så fald rettes.

Desuden er koden for molluscum contagiosum genåbnet med tilbagevirkende kraft til 1. januar 2012 efter ved en fejl at være blevet lukket:

  • DB081 Molluscum contagiosum 

For opdateringer i øvrigt, se tabellerne under SKS - seneste opdateringer

Ændringer og rettelser