SKS kodeønsker

Ved ønsker om nye koder eller kodeændringer skal SKS kodeønskeskema benyttes.

Kontakt

Ved ønsker om nye koder eller kodeændringer skal benyttes et skema. Skemaet er obligatorisk for alle henvendelser til Sundhedsdatastyrelsen vedrørende ønsker om nye SKS koder, eller ændring/sletning af SKS koder. Det består af en obligatorisk del, og en del med supplerende oplysninger.

Download skemaet, udfyld det elektronisk og send det til: SKSkoder@sundhedsdata.dk

SKS opdateres kvartalsvist: 1. januar, 1. april, 1. juli, 1. oktober.

Ønsker til ændringer i SKS skal være Sundhedsdatastyrelsen i hænde senest to måneder før den kvartalsvise opdatering.

Filer

Download skema til SKS kodeønsker