Mapningstabeller

Tabellerne viser forskellige typer af ændringer og forbindelser, der er mellem den gamle klassifikation og den nye.

Kontakt

Som beskrevet under 'Klassifikationer af operationer – 2. udgave', gennemføres opdateringen af SKS i 2 trin. Disse ændringer dokumenteres i hosstående tabeller.

Fra links i nedenstående boks kan downloades tabeller (MS Excel-filer), der viser de betydningsmæssige ændringer. Der er 2 tabeller svarende til:

  • trin 1: opdateringen pr. 1. juni 2005 
  • trin 2: opdateringen pr. 1. januar 2006. 

Tabellerne er revideret pr. 19. maj 2005.

Tabellerne er udarbejdet som hjælp til IT-systemfolk og superbrugere, der f.eks. skal revidere kodekataloger og lister eller opdatere rekvisitioner.

I tabellerne findes den nye klassifikation til venstre og den gamle til højre. Ud for de nye koder vises evt. den kode i den gamle klassifikation, som den nye erstatter. Tilsvarende vises ud for de lukkede koder en erstatningskode i den nye klassifikation, hvis en sådan findes.

Af tabellerne kan læses:

  • nye koder i 2. udgave, der direkte erstatter anden gammel kode (der lukkes) 
  • nye koder (reelt nye, der ikke direkte erstatter tidligere kode) 
  • koder i 1. udgave, der lukker og erstattes med ny kode 
  • koder, der lukkes og ikke erstattes af anden kode

Tabellerne er sorteret efter kodenumre. Mapningen (erstatter/erstattes af) skal ses som en rettesnor. Det anbefales under alle omstændigheder, at de kodeansvarlige gennemser den fulde nye klassifikation indenfor deres område, idet der på nogle områder er en del nye koder, ligesom der er sket visse flytninger.

Tabellerne indeholder kun de koder, hvor der er sket væsentlige ændringer. Af ialt ca. 9900 koder i den nye klassifikation har de ca. 7600 kun tekstændringer og ikke betydningsmæssige ændringer, hvorfor der er en 1:1-mapning mellem de to udgaver. Disse er ikke medtaget i tabellerne.

Nye koder pr. 1. januar 2006

I nedenstående boks findes desuden en fil med de koder, der blev taget i brug pr. 1. januar 2006 (2. trin).