SKS opdateringer

SKS klassifikationerne opdateres løbende og ændringer sendes til sygehusene.

Kontakt

Sundhedsdatastyrelsen opdaterer løbende SKS og udsender ændringerne til sygehusene. Dette sker kvartalsvis, normalt d. 17. i måneden op til et kvartalsskifte. Der kan herudover ved særlige behov forekomme ekstraordinære opdateringer.

Den nyeste version af SKS vil således være klar til brug d. 1 ved hvert kvartalsskifte.

Ændringer

Sygehusejerne har ønsket, at de aktuelle ændringer formidles ved en given opdatering på en systematisk måde og i rimelig tid, før ændringerne slår igennem i de lokale registreringssystemer. Det er derfor aftalt, at ændringerne annonceres her på hjemmesiden 2 uger før ibrugtagning, samtidig med at de systemrettede opdateringsfiler udsendes til sygehussystemerne.

Klassifikationsændringerne inddeles i større og mindre ændringer. Mindre ændringer er først og fremmest tekstjusteringer, der ikke ændrer betydningen af begrebet, og som derfor ikke kræver lukning af kode.

Alle øvrige ændringer betragtes som "store", dvs.:

  • Ny kode
  • Lukning af kode.

Disse ændringer dokumenteres med fuld historik, fordi det er de ændringer, der har konsekvenser for brugerne, og det er disse ændringer, der dokumenteres her.

Tabeller med nye og lukkede koder 

Tabellerne, der udgives som pdf-filer, indeholder henholdsvis nye koder og lukkede koder. I tabeller for nye koder er medtaget oplysning om, hvilken kode denne erstatter, hvis dette er tilfældet. Tilsvarende er der i tabellerne for lukkede koder medtaget oplysning om, hvilken kode der erstatter den lukkede.

Det skal specielt bemærkes, at opdateringsfilerne og dermed også tabellerne kan indeholde ændringer, der ikke vedrører det kommende månedsskifte. Der kan være koder, der lukkes eller ibrugtages på et senere tidspunkt. Man skal derfor være opmærksom på de datoer, der er medtaget for de enkelte koder i tabellerne.

Koder lukkes i øvrigt aldrig bagud i tid. Nye koder vil normalt åbne d. 1. i kommende måned, men kan dog også åbnes til et senere tidspunkt. I særlige tilfælde kan nye koder også åbnes med tilbagevirkende kraft, hvis der anses at være et behov for at kunne efterregistrere specifikke koder.