SKS-værktøjer på Medinfo.dk

Sundhedsvæsenets Klassifikationssystem (SKS) består af koder og kodetekster, som bruges til at registrere og kommunikere struktureret information mellem forskellige informationssystemer.

Kontakt

Da SKS dækker et bredt spekter, kan det være svært altid og præcist at finde det ønskede. SKS publiceres derfor også i en online-version i form af en browser med de til enhver tid gældende koder struktureret i en monohierarkisk struktur. Browserens bagvedliggende database opdateres således løbende, så værktøjet afspejler det aktuelt gyldige indhold i SKS.

Hvor kodeteksterne i de officielle SKS-tekstfiler, der kan dowloades fra ftp-site af systemtekniske årsager er trunkeret, så de maksimalt kan være på 60 karakterer, er det de fulde tekster, der er publiceret på browseren.

Sygehus-afdelingsklassifikationen (SHAK) bliver også publiceret på browseren, så disse koder, der anvendes ekstensivt i den daglige registrering og kommunikation i sundhedsvæsenet, er indeholdt i samme værktøj.

Anvend værktøjerne som en hjælp til at bruge SKS