Sundhedsvæsenets Organisationsregistrering i SOR

Sundhedsvæsenets Organisationsregister (SOR) indeholder informationer om organisations- og adressedata i sundhedsvæsenet.

Kontakt

Spørgsmål om SOR

Fagligt ansvarlige:
Palle Gerry Petersen
Benthe Dahl

Afdelingschef:
Peter Munch Jensen

Telefontid:
Mandag, onsdag og fredag
Kl. 10:00 – 11:30
og 13:00 – 14:30

E: SORpost@sundhedsdata.dk T: 3268 5341

Data om lokationsnumre til brug for elektronisk kommunikation for Sundhedsvæsenets parter er integreret i SOR og tildeles og administreres af Sundhedsdatastyrelsen.

Regionerne administrerer og vedligeholder deres egne data i SOR, herunder data om lokationsnumre.

Små og mellemstore private virksomheder (undtagen privathospitaler) registrerer og vedligeholder deres virksomhed og underliggende sundhedsinstitutioner i SOR via en selvbetjeningsløsning.

Registrering i SOR indbefatter, at oplysningerne bliver udstillet via filer på Sund-hedsdatastyrelsens hjemmeside, ligesom en browser til søgninger på oplysninger i SOR stilles til rådighed, således at oplysninger er lettere tilgængelige for relevante samarbejdspartnere.

Data fra SOR, som er frit tilgængelige og kan downloades, vedligeholdes i to applikationer – SOR og SOR EDI-applikation. Inden SOR-data implementeres første gang, anbefales det, at SOR teamet kontaktes for råd og vejledning.

Fakta

Ekspeditionstid, SOR-sager

Henvendelser, som drejer sig om rettelser i eksisterende registreringer, behandles snarest muligt inden den ønskede dato. Andre henvendelser løses snarest muligt, men nogen opgaver kan være mere komplekse og kan derfor tage længere tid. Du kan forvente at modtage svar inden for 10 arbejdsdage.

 Vi kan kontaktes telefonisk, hvis der er behov for det.

Relateret indhold