Adgang til SOR

Alle data fra Sundhedsvæsenets Organisationsregister er frit tilgængelige.

Kontakt

Faglig support

Mandag, onsdag og fredag
Kl. 10-11:30 og kl. 13-14:30

E: SORpost@sundhedsdata.dk T: 3268 5341

Inden SOR-data implementeres første gang, anbefales det, at SOR-teamet kontaktes for råd og vejledning.

Der bliver dannet udtræk af databasen dagligt. 

Link

Download af SOR udtræk

Udtræk

Alle, der er tilsluttet Sundhedsdatanettet, kan desuden søge og downloade data direkte fra SOR via gæsteadgang.

Data i SOR vedligeholdes i to applikationer – SOR GUI og SOR EDI.
I de to applikationer kan man søge direkte samt udtrække specifikke data i CSV-format.
Adgangen foregår via Sundhedsdatanettet og kræver, at man er tilsluttet.

Links

Adgang

Søgning og udtræk af organisations- og adresse data og til opdatering af data:
Adgang til SOR GUI-applikationen  

Udtræk og opdatering af meddelelsestyper på lokationsnumre:
Adgang til SOR EDI-applikationen

Sundhedsdatastyrelsen og de enkelte regioner vedligeholder adresse- og organisationsdata via SOR-applikationen. Små og mellemstore private virksomheder (undtagen privathospitaler) opretter og vedligeholder selv deres virksomhed i SOR via SOR’s selvbetjeningsløsning.

Data vedrørende lokationsnumre (meddelelsestyper mv.), vedligeholdes af de enkelte regioner og af systemleverandørerne i SOR EDI-applikationen.

Hvis man som leverandør ønsker adgang til at kunne opdatere data om meddelelsestyper i SOR, kontakt SORpost@sundhedsdata.dk.

Mere om SOR

Relaterede links