Sundhedsdatastyrelsen.dk bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen på hjemmesiden.  Læs mere om cookies

Ændringer og opdateringer i SOR

Vi laver løbende ændringer og opdateringer i SOR.

Kontakt

Spørgsmål om SOR

Fagligt ansvarlige:
Palle Gerry Petersen
Benthe Dahl

Afdelingschef:
Karen Marie Lyng

Telefontid:
Mandag, onsdag og fredag
Kl. 10:00 – 11:30
og 13:00 – 14:30

E: SORpost@sundhedsdata.dk T: 3268 5341

Her på siden findes oplysninger om de seneste ændringer. Du kan også finde tidligere ændringer og opdateringer via nedenstående link.

Info

Seneste ændringer og opdateringer

SOR status. December 2018

Dubletter (unikke ydernumre) i SOR:

Der arbejdes på at få ryddet op i dubletter i SOR. Der er desværre ikke et endeligt tidsperspektiv på, hvornår denne opgave er tilendebragt. 

Det er erfaret de seneste måneder, at der er et par af de systemer (ét kommune- og ét hospitalssystem), der bruger SOR-data til implementering i egne systemer, der oplever problemer ved modtagelse af EDI-meddelelser, hvis der i SOR findes flere institutionsejere, der har samme ydernummer tilknyttet deres organisation, som den institutionsejer, EDI-meddelelsen afsendes fra. Kun den virksomhed, der afsender EDI-meddelelsen har et lokationsnummer, og det er derfor kun denne virksomhed, EDI-meddelelsen skal kunne modtages fra. 

Problemet for de to omtalte systemer er, at det ikke tjekkes, om en given virksomhed har et lokationsnummer og er den helt eksakte virksomhed der vises i systemet som afsender, når der modtages EDI-meddelelser fra denne. Det betyder, at systemerne kan fejle og sender en fejlmeddelelse til afsenderen.

Der opfordres til, at systemer - ved modtagelse af EDI-meddelelser - altid valideres på, at afsenderen har et lokationsnummer.

Generne for diverse systemers brug af SOR-data er forsøgt minimeret ved, at dublet SOR-ID’er er lokaliseret og forsøgt fjenet for søgninger ved, at der er sat: ”99” foran ydernummeret. Vi håber, dette har gjort det nemmere at bruge SOR-data, men vi kan kontaktes, hvis der opleves problemer.

Organisatoriske ændringer omhandlende private virksomheder:

I forbindelse med implementering af CVR-numre i SOR på institutionsejere (IE), har det vist sig, at det på private virksomheder giver mere mening at placere lokationsnumre på sundhedsinstitutioner (SI) og ikke – som tidligere - på institutionsejere. Derfor gør følgende sig fremover gældende ved nye oprettelser i SOR:

1. Et lokationsnummer til f.eks. en fysioterapi, læge-, tandlægepraksis placeres på sundhedsinstitutionen og arves ned til de underliggende organisatoriske enheder.

2. I tilfælde af, at en given institutionsejer har flere sundhedsinstitutioner, der skal bruge fælles lokationsnummer, så placeres lokationsnummeret på institutionsejeren og arves ned til de underliggende sundhedsinstitutioner og organisatoriske enheder.

Organisatoriske ændringer af regionalt ejet lægeklinikker:

Regionalt ejet lægeklinikker har ved en fejl været oprettet under private institutionsejere i SOR. Der er blevet omorganiseret således, at de regionalt ejet lægeklinikker nu er placeret under de regionale institutionsejere i SOR. Derfor findes sundhedsinstitutioner med enhedstypen: ”almen lægepraksis” nu både under institutionsejere med enhedstypen: ”privat” og under institutionsejere med enhedstypen: ”region”.

Apoteker/Apoteksfilialer med samme ejer:

Apoteker samt apoteksfilialer, som har samme ejer, er siden sidst blevet omorganiseret, så de nu er placeret organisatorisk under den ansvarlige institutionsejer med tilhørende sundhedsinstitutioner og organisatoriske enheder under sig. Lokationsnumre for disse er placeret på de tilhørende sundhedsinstitutioner og nedarvet til de organisatoriske enheder.

Der er desuden ændret i apoteksfilialernes enhedsnavne således, at: ”filial af + navn på hovedapotek” ikke længere fremgår i apoteksfilialernes enhedsnavn. Vi afventer, at FMK er parat til at kunne håndtere SOR’s enhedstype: ”apoteksfilial”, hvorefter vi vil ændre enhedstypen på alle apoteksfilialer til: ”apoteksfilial”. Vi kender ikke den præcis dato for, hvornår denne ændring bliver fortaget, men vi vil meddele det i en anden informations e-mail og på vores hjemmeside forinden. 

Adresser og telefonnumre i SOR omhandlende private virksomheder:

Som en konsekvens af overførsel af data fra Styrelsen for Patientsikkerheds midlertidige database i april måned, kan der være SOR-ID’er, hvor adresserne ikke passer på en given sundhedsinstitutions besøgsadresse. Det samme kan gøre sig gældende med de virtuelle oplysninger, særligt telefonnumre. Hvis der opleves problemer med adresseringen, skal klinikker gå ind via SOR’s vedligeholdelsesportal her:
Gå til SOR selvbetjening via NemID medarbejdersignatur  og rette oplysningerne. 

Vejledning til SOR’s vedligeholdelsesportal:

Der er ved at blive udarbejdet en vejledning til SOR’s vedligeholdelsesportal. 

Tidligere ændringer og opdateringer i SOR