Sundhedsdatastyrelsen.dk bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen på hjemmesiden.  Læs mere om cookies

Ændringer og opdateringer i SOR

Vi laver løbende ændringer og opdateringer i SOR.

Kontakt

Spørgsmål om SOR

Fagligt ansvarlige:
Palle Gerry Petersen / Benthe Dahl.

Afdelingschef:
Karen Marie Lyng

E: SORpost@sundhedsdata.dk T: 3268 5341

Her på siden findes oplysninger om de seneste ændringer. Du kan også finde tidligere ændringer og opdateringer via nedenstående link.

Info

Seneste ændringer og opdateringer

Nye SOR Services på vej

I forbindelse med ØA2015 forhandlingerne blev det aftalt, at Sundhedsvæsenets Organisationsregister (SOR) fremadrettet skal anvendes som fælles organisationsregister i sundhedsvæsenet i forbindelse med udfasning af Sygehus-Afdelingsklassifikationen (SHAK). Det planlægges, at overgang fra SHAK til SOR skal ske i forbindelse med overgang til indberetning i Landspatientregister version 3 (LPR3).

For at realisere denne målsætning er der bl.a. behov for, at sundhedsvæsnets parter har adgang til en funktionalitet, der

  • muliggør opdatering af SOR registret
  • muliggør udtræk af data fra SOR registret
  • muliggør udtræk af SHAK/SOR mapningstabeller
  • muliggør serviceudstillelse af SHAK-til-SOR og SOR-til-SHAK mapninger
  • udstiller SOR registret i en browser.

Der forventes gennemført miniudbud på anskaffelse af løsninger, der imødekommer ovenstående.

Her er filerne vedrørende SOR Services:
Sundhedsdatastyrelsens SOR service brev version 3.0 (PDF)
SOR Service NSP version 0.5 (PDF)
SOR Service SOR version 0.5 (PDF)
Skema til reviewsvar - SOR Service (Excel)

Og her er filerne vedrørende SOR Browser:
Sundhedsdatastyrelsens brev version 1.0 (PDF)
Kravspecifikation version 0.4 (PDF)
Skema til reviewsvar - SOR Browser (Excel)

Tidligere ændringer og opdateringer i SOR