Sundhedsdatastyrelsen.dk bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen på hjemmesiden.  Læs mere om cookies

Ændringer og opdateringer i SOR

Vi laver løbende ændringer og opdateringer i SOR.

Kontakt

Spørgsmål om SOR

Fagligt ansvarlige:
Palle Gerry Petersen / Benthe Dahl.

Afdelingschef:
Karen Marie Lyng

E: SORpost@sundhedsdata.dk T: 3268 5341

Her på siden findes oplysninger om de seneste ændringer. Du kan også finde tidligere ændringer og opdateringer via nedenstående link.

Info

Seneste ændringer og opdateringer

CVR-numre for private aktører

I de kommende måneder vil SOR gradvist blive beriget med CVR-numre for alle de private aktører og de vil derefter fremgå i xml- og csv-udtrækket.
CVR-nummeret er en del af Institutionsejeroplysningerne.

Arbejdet forventes afsluttet primo 2018

---

Nye SOR Services på vej

I forbindelse med ØA2015 forhandlingerne blev det aftalt, at Sundhedsvæsenets Organisationsregister (SOR) fremadrettet skal anvendes som fælles organisationsregister i sundhedsvæsenet i forbindelse med udfasning af Sygehus-Afdelingsklassifikationen (SHAK). Det planlægges, at overgang fra SHAK til SOR skal ske i forbindelse med overgang til indberetning i Landspatientregister version 3 (LPR3).

For at realisere denne målsætning er der bl.a. behov for, at sundhedsvæsnets parter har adgang til en funktionalitet, der

  • muliggør opdatering af SOR registret
  • muliggør udtræk af data fra SOR registret
  • muliggør udtræk af SHAK/SOR mapningstabeller
  • muliggør serviceudstillelse af SHAK-til-SOR og SOR-til-SHAK mapninger
  • udstiller SOR registret i en browser.

Der forventes gennemført miniudbud på anskaffelse af løsninger, der imødekommer ovenstående.

Her er filerne vedrørende SOR Services:
Sundhedsdatastyrelsens SOR service brev version 3.0 (PDF)
SOR Service NSP version 0.5 (PDF)
SOR Service SOR version 0.5 (PDF)
Skema til reviewsvar - SOR Service (Excel)

Og her er filerne vedrørende SOR Browser:
Sundhedsdatastyrelsens brev version 1.0 (PDF)
Kravspecifikation version 0.4 (PDF)
Skema til reviewsvar - SOR Browser (Excel)

Tidligere ændringer og opdateringer i SOR