Sundhedsdatastyrelsen.dk bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen på hjemmesiden.  Læs mere om cookies

Ændringer og opdateringer i SOR

Vi laver løbende ændringer og opdateringer i SOR.

Kontakt

Spørgsmål om SOR

Fagligt ansvarlige:
Palle Gerry Petersen / Benthe Dahl.

Afdelingschef:
Karen Marie Lyng

E: SORpost@sundhedsdata.dk T: 3268 5341

Her på siden findes oplysninger om de seneste ændringer. Du kan også finde tidligere ændringer og opdateringer via nedenstående link.

Info

Seneste ændringer og opdateringer

Manglende mulighed for opdateringer i Sundhedsvæsenets organisationsregister i næste uge.

I forbindelse med etableringen af det risikobaserede tilsyn skal alle steder, hvor eller hvorfra, der udføres behandling, registreres i Styrelsen for Patientsikkerhed. Fra 1. juli 2017 har behandlingssteder kunnet registrere sig i en midlertidig blanketløsning. Denne løsning afløses af den endelige registreringsløsning, der idriftsættes i næste uge. Mandag d. 23.4. 2018 starter implementeringen af det såkaldte behandlingsstedsregister. Det betyder at Sundhedsvæsenets organisationsregister (SOR) bl.a. opdateres med en lang række private aktører. Mandag, tirsdag og onsdag vil det derfor ikke være muligt for brugere at opdatere i SOR . XML filen , der genereres en gang i døgnet, vil genereres som vanligt.

Enhedstyper

Der er foretaget ændringer af enhedstypeteksterne så de er mere tidssvarende konsistente. Det drejer sig fx om: ”hjemmesygeplejeenhed” og: ”almen lægepraksis”. De ændrede enhedstyper har stadigvæk samme unikke identifikation.
Der er oprettet nye enhedstyper fx: ”apoteksfilial”, ”klinik for alternativ behandling” og: ”hjemmeplejeenhed”. De aktuelle enhedstyper fremgår af SOR XML.

Kliniske specialer

Der er oprettet et nyt speciale: ”odontologi”. De aktuelle specialer fremgår af SOR XML filen.

CVR numre i SOR

Der oprettes og vedligeholdes CVR nummer knyttet til den enkelte institutionsejer i SOR, som omtalt i forrige nyhed. Hvis man bliver opmærksom på, at et CVR nummer ikke er korrekt i forhold til en institutionsejer, vil Sundhedsdatastyrelsen være glad for at modtage en mail på SORpost@sundhedsdata.dk med det korrekte CVR-nummer. Der mangler stadigvæk CVR-numre på nogle institutionsejere i SOR under de private sundhedsorganisationer og der bliver arbejdet på at få de sidste på plads snarest muligt.

Tidligere ændringer og opdateringer i SOR