Registrering i Sundhedsvæsenets Organisationsregister - private og statslige

På denne side finder du information om, hvordan du opretter private og statslige organisationer i sundhedsvæsenet i Sundhedsvæsenets Organisationsregister (SOR), og hvordan du bestiller et lokationsnummer.

Kontakt

Faglig support

Mandag, onsdag og fredag
Kl. 10-11:30 og kl. 13-14:30

E: SORpost@sundhedsdata.dk T: 3268 5341
Teknisk support

Sundhedsdatastyrelsens Servicedesk
Hverdage kl. 9–15 

E: servicedesk@sundhedsdata.dk T: 3268 3900

Sundhedsvæsenets organisationer skal oprettes og vedligeholdes i SOR. Alle behandlingssteder, som skal oprettes i Styrelsen for Patientsikkerheds Behandlingsstedsregister, skal også være oprettet i SOR.

Små og mellemstore private virksomheder i SOR

Små og mellemstore private virksomheder (privathospitaler undtaget) skal selv oprette, ændre og lukke deres virksomhed og underliggende sundhedsinstitutioner i SOR via en selvbetjeningsløsning med brug af NemID-signatur. Her kan også ansøges om lokationsnummer.

Link

Oprettelse, ændring og lukning af små og mellemstore private virksomheder

Opret lille eller mellemstor privat virksomhed i SOR

Hvis du har brug for hjælp ved brug af selvbetjeningsløsningen, kan du læse vejledningen her:

Vejledning om SOR-selvbetjening (PDF)

Hvis du har brug for yderligere hjælp, kan du kontakte Sundhedsdatastyrelsen - se kontaktoplysninger andetsteds på siden.

Bestilling af lokationsnummer

Lokationsnummer, som er en elektronisk postkasse til brug for elektronisk kommunikation mellem sundhedsvæsenets parter, oprettes og vedligeholdes også i SOR og bestilles via linket ovenfor. Det er lokationsnummerindehaverens ansvar, at data er opdaterede. Læs betingelserne for anvendelse af lokationsnummer, inden du bestiller lokationsnummer:

Betingelser for anvendelse af lokationsnummer (PDF)

Når du har anmodet om lokationsnummer, får du tilsendt dette på e-mail inden for 10 arbejdsdage efter modtagelse af anmodning i Sundhedsdatastyrelsen.

Større private og statslige institutioner i SOR

Ved anmodning om oprettelse af større private og statslige organisationer, fx privathospitaler, skal du kontakte SOR-teamet på SORpost@sundhedsdata.dk, med oplysning om:

  • Organisationens navn og CVR-nummer
  • Adresse
  • Telefonnummer
  • Fax (hvis den findes)
  • E-mailadresse (hvis den findes)
  • Webadresse (hvis den findes)
  • Hvilken type organisation
  • Ydernummer (hvis det findes)
  • Om lokationsnummer ønskes samt navn på system

Ved ændring eller lukning af organisation/dele af organisation skal du kontakte SOR-teamet med oplysning om organisationens CVR-nummer samt hvilken ændring eller lukning, der skal foretages.