Registrering i SOR for regioner

Regionerne varetager selv opgaven med registrering og vedligeholdelse af egne data i Sundhedsvæsenets Organisationsregister.

Kontakt

Spørgsmål om SOR

Fagligt ansvarlige:
Palle Gerry Petersen
Benthe Dahl

Afdelingschef:
Peter Munch Jensen

Telefontid:
Mandag, onsdag og fredag
Kl. 10:00 – 11:30
og 13:00 – 14:30

E: SORpost@sundhedsdata.dk T: 3268 5341

Data om institutioner, der hører under regionernes organisation, administreres af regionerne selv - hermed også lokationsnumre og SHAK-koder.
Hvis der ønskes oprettelse eller ændringer i SHAK-koderne på afdelings- og afsnitsniveau (de 6 og 7 cifrede SHAK-koder) eller lokationsnumre, skal man kontakte en kontaktperson fra den relevante region.
Se kontaktoplysninger for regionerne nedenstående boks.

I tilfælde af oprettelse eller ændring af koder på selve hospitalet eller et tilsvarende niveau, varetages opgaven dog af Sundhedsdatastyrelsen.

Sådan kommer du i gang med at registrere i SOR

  • Anskaf en digital medarbejdersignatur via din lokale it-ansvarlige
  • Opret dig på SEB ved at følge nedenstående link og anmod om adgang hos din lokale brugeradministrator – kontakt evt. din lokale SOR-ansvarlige for hjælp til at finde en brugeradministrator.
  • Afvent at din lokale brugeradministrator godkender dig med rettigheder til SOR.
  • Når du har fået en mail om, at du har fået tildelt brugerrettigheder, kan du logge ind i SOR.

Hvis der opstår problemer, skal du kontakte din lokale brugeradministrator.

Hjælp og vejledning

Hvis du som lokal administrator i regionerne oplever problemer eller har brug for hjælp kan du kontakte:

  • Vedrørende systemet: Kontakt Sundhedsdatastyrelsens Servicedesk: servicedesk@sundhedsdata.dk eller mandag - fredag kl. 10 - 14 3268 3900,
  • Vedrørende registrering: Kontakt din SOR-kontakt person fra din region (se nedenstående boks) eller skriv til SORpost@sundhedsdata.dk

Regionernes adgang til SOR

Information om SOR i regionerne