Sundhedsdatastyrelsen.dk bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen på hjemmesiden.  Læs mere om cookies

Ansøgning om SghAfd-kode og lokationsnummer

Lokationsnumre og SygehusAfdelings-koder skal registreres i SOR.

Kontakt

Spørgsmål om SOR

Fagligt ansvarlige:
Palle Gerry Petersen / Benthe Dahl.

Afdelingschef:
Karen Marie Lyng

E: SORpost@sundhedsdata.dk T: 3268 5341

Lokationsnumre og SygehusAfdelings-koder bliver registreret og administreret i SOR.

 • SghAfd-koder (SHAK-koder) anvendes til indberetning til Landspatientregisteret.
 • Lokationsnumre anvendes til elektronisk kommunikation mellem sundhedsvæsenets parter, fx i form af recepter, speciallægehenvisninger, udskrivningsbreve, laboratoriesvar osv. Elektronisk udveksling af EDI-meddelelser mellem sundhedsvæsenets parter kræver tildeling af lokationsnumre.

Oprettelser af SHAK-koder og lokationsnumre skal ske via ansøgningsblanket.
Der udfyldes én blanket pr. lokationsnummer- og én blanket pr. SHAK-kode.
Hvis der ønskes både lokationsnummer og SHAK-kode på samme enhed, kan den samme blanket benyttes.

Ved spørgsmål til udfyldelse af ansøgningsblanketten - kontakt SORpost@sundhedsdata.dk.

Link

Oprettelse af SHAK-koder og lokationsnumre

Ansøgningsblanket

Inden der rekvireres et lokationsnummer, bør vejledningen for anvendelse læses.
Bemærk her, at det er lokationsnummerindehaverens eget ansvar, at alle data er opdaterede. Data opdateres enten via egen it-systemleverandør, eller ved henvendelse til SORpost@sundhedsdata.dk.
Lokationsnummer tilsendes på e-mail ca. 10 arbejdsdage efter blanketten er modtaget i Sundhedsdatastyrelsen. Sygehuskoder vil blive tilsendt på e-mail inden udgangen af den måned, der er søgt om sygehuskoden. Vær opmærksom på, at hvis du har søgt om sygehuskode sidst på måneden, vil denne først blive tilsendt måneden efter. Selve indberetningen af aktiviteter via Sundhedsdatastyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI) kan påbegyndes, når SEI ved udgangen af måneden er blevet opdateret med de nyoprettede koder.

Fil

Vejledning

Betingelser for anvendelse (PDF)

Alle ændringer og lukninger af koder skal ske via meddelelse på mail til: SORpost@sundhedsdata.dk

Regionerne varetager selv registreringen af egne lokationsnumre og SHAK-koder. Her kontaktes de enkelte regioner.

Fil

Oversigt

Regionernes kontaktpersoner i SOR (PDF)

Ord og begreber i SOR

 • Lokationsnummer
  En identifikationskode, som anvendes til afsendelse af oplysninger via en elektronisk postkasse, som kan sende og modtage Edifact-meddelelser.
 • EDI
  Edifact-meddelelser er standardiserede meddelelser sendt mellem to it-systemer. Fx recepter, laboratoriesvar og henvisninger.
 • SHAK

  Sygehus-afdelingsklassifikationen (SghAfd-koder) er en officiel klassifikation, der indeholder organisationer, som skal indberette til Landspatientregisteret.

  Læs om Landspatientregistret