Sundhedsdatastyrelsen.dk bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen på hjemmesiden.  Læs mere om cookies

Fremtidig indberetning til det nye Landspatientregister (LPR3)

Det nye Landspatientregister (LPR3) vil være færdigt i sommeren 2018. Denne side samler vejledninger og specifikationer til brug for teknisk integration og indberetning til LPR3.

Kontakt

Spørgsmål og kommentarer til indberetningen til LPR3 E: patientregistrering@sundhedsdata.dk

Landspatientregisteret indeholder data om danskernes kontakter med sundhedsvæsenet (primært sygehusene) og er sundhedsvæsenets mest centrale register.

For bl.a. at sikre en logisk datastruktur og gøre data i Landspatientregisteret lettere tilgængelig i forbindelse med fx statistik og forskning, har Sundhedsdatastyrelsen arbejdet med at lave en ny version af det nuværende register. Det nuværende Landspatientregister benævnes LPR2, mens det nye register kaldes LPR3.

Overgang til LPR3

Der åbnes for indberetning til LPR3 efter sommerferien 2018 og alle indberettere (regioner, privathospitaler og speciallæger) skal være overgået til den nye indberetningsstandard senest 1. marts 2019. Der vil i sensommeren blive lavet konkrete aftaler med de enkelte indberettere om, hvornår de overgår til LPR3 indberetning i perioden 1. januar til 1. marts.2019.
På denne side er der samlet materiale vedrørende indberetning til LPR3. Materialet er først og fremmest relevant for indberetterne og deres it-leverandører.

Materialet omfatter 3 elementer: