Sundhedsdatastyrelsen.dk bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen på hjemmesiden.  Læs mere om cookies

Fremtidig indberetning til det nye Landspatientregister (LPR3)

Sundhedsdatastyrelsen arbejder i disse år på en videreudvikling af Landspatientregisteret. Nu foreligger den ny indberetningsvejledning (version 1.1), der vil erstatte det nuværende Fællesindhold.

Kontakt

Spørgsmål og kommentarer til indberetningen til LPR3 E: patientregistrering@sundhedsdata.dk

Landspatientregisteret indeholder data om danskernes kontakter med sundhedsvæsenet (primært sygehusene) og er sunhedsvæsenets mest centrale register.

For bl.a. at sikre en logisk datastruktur og gøre data i Landspatientregisteret lettere tilgængelig i forbindelse med fx statistik og forskning, arbejder Sundhedsdatastyrelsen på at lave en ny version af det nuværende register.

Ved overgangen fra det nuværende Landspatientregister (LPR2) til det nye Landspatientregisteret (LPR3) erstattes det aktuelt gældende Fællesindhold for basisregistrering af sygehuspatienter af den nye indberetningsvejledning og et tilhørende sæt valideringsregler.

FilER

LPR3 indberetningsvejledning og bilag

Indberetningsvejledning version 1.1 (PDF)
Logisk datamodel og indberetningsregler - Bilag 1 (PDF)
Resultatindberetningsspecifikationer (RI-specs) - Bilag 1a (PDF)
Forløbsmarkører og flowdiagrammer - Bilag 1b (PDF)
Liste over navngivne SKS-kodelister -  Bilag 2 (PDF)
Definitioner og beskrivelser af anvendte termer (Alfabetisk) - Bilag 3a (PDF)
Definitioner og beskrivelser af anvendte termer (Systematisk) - Bilag 3b (PDF)

Vejledning til indberetning til Landspatientregisteret (LPR3 Indberetningsvejledning) foreligger nu i driftsversion 1.1, der danner grundlag for det nye landspatientregister. Regionerne og deres systemleverandører kan hermed udvikle og tilpasse de regionale indberetnings- og registreringssystemer til det nye landspatientregister (LPR3).

LPR3 indberetningen er planlagt til at begynde fra november 2018.
Indberetningsvejledningen med tilhørerende bilag kan findes i boksen herover.

Spørgsmål til LPR3 Indberetningsvejledning vedrørende indholdet skal rettes til patientregistrering@sundhedsdata.dk.
Spørgsmål til LPR3 af teknisk karakter skal rettes til LPR3@sundhedsdataprogrammet.dk.