Indberetning til Landspatientregisteret (LPR3)

Det nye landspatientregister blev færdigt i foråret 2019. Denne side samler vejledninger og specifikationer til brug for teknisk integration og indberetning til LPR3.

Kontakt

Spørgsmål og kommentarer til indberetningen til LPR3 E: patientregistrering@sundhedsdata.dk

Landspatientregisteret indeholder data om danskernes kontakter med sundhedsvæsenet (primært sygehusene) og er sundhedsvæsenets mest centrale register.

For bl.a. at sikre en logisk datastruktur og gøre data i Landspatientregisteret lettere tilgængelig i forbindelse med fx statistik og forskning, har Sundhedsdatastyrelsen idriftsat en ny version af Landspatientregistret benævnt LPR3. Det tidligere register hed LPR2. Der blev åbnet for indberetning til LPR3 i marts 2019.

Læs mere om moderniseringen af Landspatientregisteret

På denne side er der samlet materiale vedrørende indberetning til LPR3. Materialet er først og fremmest relevant for indberetterne og deres it-leverandører.

Fejl i stikordsregister

Sidenumrene i stikordsregisteret i LPR-indberetningsvejledning 2024 og Bilag 2 - Definitioner 2024 er desværre ikke retvisende. Vi arbejder på at udbedre fejlen. I mellemtiden kan du bruge indholdsfortegnelsen eller dokumentets søgefunktion.