Teknisk information om LPR3

Der indberettes til LPR3 via en indberetningswebservice, som er baseret på standarderne HL7 CDA og IHE XDR. Den tekniske snitfladespecifikation er dokumenteret i værktøjet ART-DECOR og der er dertil udarbejdet en vejledning, som også indeholder eksempler på indberetninger mv.

Snitfladevejledningen og -dokumentationen er i forbindelse med implementering af LPR3 blevet låst per 1. oktober 2017. Det betyder, at dokumentets indhold kun kan ændres efter en aftalt styret proces. Såfremt der besluttes en ændring føres dette til protokol i en ændringslog.

Her finder du snitfladedokumentation og snitfladevejledning:
Snitfladedokumentation i ART-DECOR
Snitfladevejledning

Se ændringslogs nederst på denne side.

Kom godt i gang med LPR3

Vejledningen 'Kom godt i gang med LPR3' samler nyttig information til nye systemleverandører og LPR-indberettere, der skal i gang med at indberette til LPR3 med en system-til-system-integration (dvs. indberetning direkte fra eget system i klinikken/hospitalet). Vejledningen omfatter information om både LPR3-test og -produktionsmiljø.

Vejledningen til tilslutningstest indeholder proces og krav til den tilslutningstest, som alle nye indberettere/systemer skal igennem, før Sundhedsdatastyrelsen giver adgang til system-til-system-indberetning til LRP3 i produktion. OBS: Tilslutningstesten er ikke en erstatning for indberetters egen fyldestgørende test.