Sundhedsdatastyrelsen.dk bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen på hjemmesiden.  Læs mere om cookies

Fællesindhold (LPR2)

Fællesindholdet beskriver de forskellige krav, der er for indberetning til Landspatientregisteret (LPR).

Kontakt

Spørgsmål om patientregistreringer E: patientregistrering@sundhedsdata.dk

Fællesindholdet bliver revideret i samarbejde med sygehusejerne, KL, Danske Regioner og Sundheds- og Ældreministeriet gennem 'Koordinationsgruppen for individbaseret patientregistrering'. Gruppens medlemmer er udpeget af de enkelte regioner, som hver har tre repræsentanter. Desuden har Danske Regioner, Kommunernes Landsforening (KL), Sundhed Danmark - foreningen af danske sundhedsvirksomheder, Sundheds- og Ældreministeriet samt Sundhedsdatastyrelsen repræsentanter i gruppen.

Filer

Fællesindhold 2018

Fællesindholdet består af en vejledningsdel med eksempler og en teknisk del, der beskriver de indberetningsformater og valideringsregler, som de indberettede data skal opfylde.

Relaterede dokumenter

Dokumenter, der henvises til i 'Fællesindhold for basisregistrering af sygehuspatienter':

Registreringsvejledning: Udredningsretten - Somatik og Psykiatri (PDF)
Registreringsvejledning: Alarm- og pejlesystemer for inhabile patienter (PDF)
Registreringsvejledning: Beslutning om tvang i somatikken (PDF) Registrering: Færdigbehandlede patienter (PDF)
Kommuneklassifikation (PDF)
Sygehusklassifikationskoder: Lægelige-/sundhedsfaglige specialer (PDF)
Indskrivningsmåde (PDF)
Registreringsvejledning: Indlagte nyfødte i barselsperioden (PDF)