Sundhedsdatastyrelsen.dk bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen på hjemmesiden.  Læs mere om cookies

Patientregistrering og Fællesindhold

Fællesindholdet beskriver de forskellige krav, der er for indberetning til Landspatientregisteret (LPR).

Kontakt

Spørgsmål om patientregistreringer E: patientregistrering@sundhedsdata.dk

Fællesindholdet bliver revideret i samarbejde med sygehusejerne, KL, Danske Regioner og Sundheds- og Ældreministeriet gennem 'Koordinationsgruppen for individbaseret patientregistrering'. Gruppens medlemmer er udpeget af de enkelte regioner, som hver har 3 repræsentanter. Desuden har Danske Regioner, Kommunernes Landsforening (KL), Sundhed Danmark - foreningen af danske sundhedsvirksomheder, Sundheds- og Ældreministeriet samt Sundhedsdatastyrelsen repræsentanter i gruppen.

Filer

Fællesindhold 2017

Fællesindholdet består af en vejledningsdel med eksempler og en teknisk del, der beskriver de indberetningsformater og valideringsregler, som de indberettede data skal opfylde.

Relaterede dokumenter

Dokumenter, der henvises til i 'Fællesindhold for basisregistrering af sygehuspatienter':

Registreringsvejledning: Udredningsretten - Somatik og Psykiatri (PDF)
Registreringsvejledning: Varigt inhabile (PDF)
Registrering: Færdigbehandlede patienter (PDF)
Kommuneklassifikation (PDF)
Sygehusklassifikationskoder: Lægelige-/sundhedsfaglige specialer (PDF)
Indskrivningsmåde (PDF)
Registreringsvejledning: Indlagte nyfødte i barselsperioden (PDF)