Sundhedsdatastyrelsen.dk bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen på hjemmesiden.  Læs mere om cookies

Fællesindhold (LPR2)

Fællesindholdet beskriver de forskellige krav, der er for indberetning til Landspatientregisteret (LPR).

Kontakt

Spørgsmål om patientregistreringer E: patientregistrering@sundhedsdata.dk

Fællesindholdet bliver revideret i samarbejde med sygehusejerne, KL, Danske Regioner og Sundheds- og Ældreministeriet gennem 'Koordinationsgruppen for individbaseret patientregistrering'. Gruppens medlemmer er udpeget af de enkelte regioner, som hver har tre repræsentanter. Desuden har Danske Regioner, Kommunernes Landsforening (KL), Sundhed Danmark - foreningen af danske sundhedsvirksomheder, Sundheds- og Ældreministeriet samt Sundhedsdatastyrelsen repræsentanter i gruppen.

Filer

Fællesindhold 2018

Fællesindholdet består af en vejledningsdel med eksempler og en teknisk del, der beskriver de indberetningsformater og valideringsregler, som de indberettede data skal opfylde.