Fællesindhold (LPR2)

Fællesindholdet beskriver de krav, der var til indberetning i den tidligere version af Landspatientregisteret, LPR2.

Kontakt

Spørgsmål om patientregistreringer E: patientregistrering@sundhedsdata.dk

For bl.a. at sikre en logisk datastruktur og gøre data i Landspatientregisteret lettere tilgængelig i forbindelse med fx statistik og forskning, har Sundhedsdatastyrelsen idriftsat en ny version af Landspatientregistret benævnt LPR3. Det tidligere register hed LPR2. Der blev åbnet for indberetning til LPR3 i marts 2019. 

Indholdet på denne side indeholder alene vejledning i forhold til indberetning til LPR2.

Filer

Fællesindhold

Fællesindholdet beskriver, hvordan der skal indberettes til den tidligere version af Landspatientregisteret, LPR2. Det består af en vejledningsdel med eksempler og en teknisk del, der beskriver de indberetningsformater og valideringsregler, som de indberettede data skal opfylde.

Relaterede dokumenter

Dokumenter, der henvises til i 'Fællesindhold for basisregistrering af sygehuspatienter':

Registreringsvejledning: Udredningsretten - Somatik og Psykiatri (PDF)
Registreringsvejledning: Alarm- og pejlesystemer for inhabile patienter (PDF)
Registreringsvejledning: Beslutning om tvang i somatikken (PDF) Registrering: Færdigbehandlede patienter (PDF)
Kommuneklassifikation (PDF)
Sygehusklassifikationskoder: Lægelige-/sundhedsfaglige specialer (PDF)
Indskrivningsmåde (PDF)
Registreringsvejledning: Indlagte nyfødte i barselsperioden (PDF)