Tidligere versioner af Fællesindholdet

Fællesindholdet beskriver de forskellige krav, der er for indberetning til Landspatientregisteret (LPR). Fællesindholdet bliver løbende revideret og har derfor ændret sig over tid.

Kontakt

Spørgsmål om patientregistreringer E: patientregistrering@sundhedsdata.dk

Filer

Tidligere komplette versioner af Fællesindholdet

Versionsnummeret er fortløbende årgang-nr (fx 2012-2)