Tidligere versioner af Fællesindholdet

Fællesindholdet beskriver de forskellige krav, der er for indberetning til Landspatientregisteret (LPR). Fællesindholdet bliver løbende revideret og har derfor ændret sig over tid.

Kontakt

Spørgsmål om patientregistreringer E: patientregistrering@sundhedsdata.dk

Filer

Tidligere komplette versioner af Fællesindholdet

Versionsnummeret er fortløbende årgang-nr (fx 2012-2)

Ældre versioner af Fællesindholdet

Fællesindhold for basisregistrering af sygehuspatienter fra 2000-2011 blev udgivet i bogform. Hvis du har behov for en elektronisk udgave af fællesindholdet fra denne periode, kan du kontakte patientregistrering@sundhedsdata.dk, og få tilsendt udgivelserne fra perioden 2000-2011.