Indberetning til kræftmonitorering

For at gøre det muligt at lave retvisende monitoreringer af pakkeforløbene på kræftområdet skal indberetningen i forbindelse med pakkeforløb på sygehusene foregå efter nogle faste metoder.

På baggrund af udmelding fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse (senere Sundhed- og Ældreministeriet og nu Indenrigs- og Sundhedsministeriet) og en beslutning i Task Force for Patientforløb på Kræft- og Hjerteområdet, udarbejdede Sundhedsdatastyrelsen tilbage i 2012 en indberetningsmodel for pakkeforløb for kræftområdet. Nærværende indberetningsvejledninger beskriver, hvordan sygehusene skal indberette et pakkeforløb på kræftområdet.

I Danmark bliver langt de fleste patienter med begrundet mistanke om kræft tilbudt at indgå i et såkaldt pakkeforløb, der skal sikre patienten den bedst mulige udredning og behandling uden unødig forløbstid. For at kunne monitorere kræftområdet og derigennem følge, om pakkeforløbene fungerer efter hensigten, skal sygehusene indberette alle patienter med begrundet mistanke om kræft med tilhørende pakkeforløb efter nogle fastlagte metoder.

Indberetning af kræft

For indberetning af pakkeforløb i forbindelse med monitorering af kræftområdet gælder, at sygehusafdelingerne fortsat skal indberette i forhold til de generelle regler for kræftindberetning, som er beskrevet her:

Indberetningsvejledning til Landspatientregisteret

Derudover har det siden 1. oktober 2012 også været obligatorisk for afdelingerne at følge nogle særlige indberetningsmodeller, som gælder særligt for pakkeforløbene på kræftområdet.

Hjælp og vejledning

Hvis du har spørgsmål om registrering af pakkeforløb i forbindelse med monitorering af kræftområdet, er der udpeget en kontaktperson, som medarbejderne i de enkelte regioner kan rette henvendelse til.

Se liste med regionale kontaktpersoner (PDF)

Mere om kræft og kræftmonitorering