Indberetning af maksimale ventetider på kræftområdet

Fra og med 1. kvartal 2024 skal regionerne indberette data om alle kræftforløb omfattet af reglerne om maksimale ventetider for at styrke overvågningen af området.

De maksimale ventetider skal sikre, at patienter udredes og behandles hurtigt. Indberetningen sker på baggrund af en model udarbejdet af en teknikergruppe, der er nedsat af Task Force for Patientforløb på Kræft- og Hjerteområdet, og hvor Sundhedsdatastyrelsen er formand. Du kan læse en beskrivelse af modellen i Sundhedsstyrelsens faglige oplæg:

Forstærket overvågning og indberetning af ventetider på kræftområdet (PDF)

Filer

Indberetningsvejledning

Indberetningsvejledningen afspejler de krav til overvågning og indberetning, som Sundhedsstyrelsens faglige oplæg fastsætter.

Mere om maksimale ventetider