Registrering af patologiske prøver

Alle anatomisk-patologiske undersøgelser skal registreres og indberettes elektronisk til Patobanken via CGI’s patologisystem og skal følge de anvisninger, som fremgår af Sundhedsdatastyrelsens Fællesindhold for registrering af patologiske undersøgelser.

Kontakt

Spørgsmål om patientregistreringer E: patientregistrering@sundhedsdata.dk

Når en patient får taget en vævs- og celleprøve, bliver prøven sendt til en anatomisk-patologisk undersøgelse på en patologisk afdeling eller en privatpraktiserende patolog.

Resultaterne fra sådanne undersøgelser bliver i første omgang registreret i Patobanken, og bliver derefter overført til Sundhedsdatastyrelsens patologi- register, som bl.a. bruges i forbindelse med forskning på sundhedsområdet.

Data i Patobanken og Landsregister for Patologi stammer fra registreringer, som er foretaget af de patologiske afdelinger eller privatpraktiserende patologer.

Registrering af anatomisk-patologiske undersøgelser

Siden 2005 har det været obligatorisk at indberette forskellige informationer om procedurer og diagnoser fra patologiske undersøgelser af vævs- og celleprøver.

Registrering af anatomiske-patologiske undersøgelser til Patobanken skal ske elektronisk via CGI’s patologisystem, som er det system, der i dag bliver brugt på de fleste patologiske afdelinger i Danmark.

For at sikre kvaliteten af data i Patobanken og Landsregister for Patologi er det vigtigt, at alle instanser, som laver anatomisk-patologiske undersøgelser, indberetter til registrene. Derudover er det vigtigt, at registreringerne er foretaget korrekt og indeholder nogle specifikke informationer.

Filer

Registreringsvejledning

Vejledningen ’Fællesindhold for basisregistrering af patologisk-anatomiske undersøgelser (PDF)’ vil være gældende fra 1.januar 2020. Vejledningen ’Fællesindhold for basisregistrering af patologisk-anatomiske undersøgelser 2011 (PDF)’ er gældende indtil 31. december 2019. Derefter vil den kun være til orientering om tidligere årgange.

Relateret indhold