Monitorering af udredningsretten

Patienter i det danske sygehusvæsen har ret til at blive udredt inden for 30 dage efter henvisning, hvis det er fagligt muligt. Hvis det ikke er muligt at udrede inden for 30 dage, skal patienterne have en udredningsplan.

Kontakt

Anders Jørgen Jensen E: ajj@sundhedsdata.dk T: 2230 8329

I monitorering af udredningsretten opgøres følgende indikatorer:

  • Overholdelse af udredningsret
  • Overholdelse af udredningsret efter årsag til overholdelse/ej overholdelse
  • Udredningstid

Monitoreringen er baseret på regionernes indberetninger til Landspatientregisteret. Til brug for regionernes opfølgning på udredningsretten og kvalitetssikring af indberetninger modtager regionerne ugentligt grunddata (datamart) vedrørende monitoreringen.