Monitorering af ventetid

Sundhedsdatastyrelsen offentliggør kvartalsvist tal for ventetid til behandling - fra patienten er endeligt udredt på sygehus, til behandling påbegyndes.

Kontakt

Anders Jørgen Jensen E: ajj@sundhedsdata.dk T: 2230 8329

Hvis patientens udredning ikke er foregået på sygehus, løber ventetiden fra, at patientens henvisning til behandling er modtaget på sygehus, til behandling påbegyndes.

Opgørelsen er baseret på regionernes indberetninger til Landspatientregisteret. Til brug for opfølgning på ventetiderne og kvalitetssikring af indberetninger modtager regionerne ugentligt grunddata (datamart) vedrørende opgørelsen.