Sundhedsdatastyrelsen.dk bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen på hjemmesiden.  Læs mere om cookies

Registrering på specifikke områder med særlige krav

Indberetninger til Landspatientregisteret skal som udgangspunkt følge indberetningsvejledningen, men for visse speciale- og fagområder, er der nogle særlige krav.

Kontakt

Spørgsmål om patientregistreringer E: patientregistrering@sundhedsdata.dk

Som led i arbejdet med at styrke kvaliteten i de centrale registre udarbejder Sundhedsdatastyrelsen vejledninger til indberetning til Landspatientregisteret. 

For visse speciale- og fagområder er der nogle særlige krav og vejledninger, som sygehusene skal følge, når de indberetter.

Vejledningsfunktionen omfatter også et samarbejde med de kliniske selskaber om udarbejdelsen af speciale- og fagområdespecifikke kode- og registreringsvejledninger, ligesom Sundhedsdatastyrelsen fastlægger anvendelsen af DRG-systemet som redskab til måling af sygehusenes produktion.

Registrering på specifikke områder