Sundhedsdatastyrelsen.dk bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen på hjemmesiden.  Læs mere om cookies

Registrering på specifikke områder med særlige krav

Indberetninger till Landspatientregisteret skal som udgangspunkt registreres som beskrevet i Fællesindholdet, men for visse speciale- og fagområder, er der nogle særlige krav.

Kontakt

Spørgsmål om patientregistreringer E: patientregistrering@sundhedsdata.dk

Som led i arbejdet med at styrke kvaliteten i de centrale registre udarbejder Sundhedsdatastyrelsen vejledninger til indberetning til Landspatientregisteret. 

For visse speciale- og fagområder, er der nogle særlige krav og vejledninger, som sygehusene skal følge, når de registrerer patinetkontakter til Landspatientregisteret (LPR). Det gælder fx for kræft- og hjertemonitorering, psykiatri eller neonatal hørescreening.

Vejledningsfunktionen omfatter også et samarbejde med de kliniske selskaber om udarbejdelsen af speciale- og fagområdespecifikke kode- og registreringsvejledninger, ligesom Sundhedsdatastyrelsen fastlægger anvendelsen af DRG-systemet som redskab til måling af sygehusenes produktion.

Relateret indhold