Sundhedsdatastyrelsen.dk bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen på hjemmesiden.  Læs mere om cookies

Registrering af gynækologi

Registreringsvejledningen for det gynækologiske speciale indgår i en række speciale-specifikke kode- og registreringsvejledninger, som Sundhedsdatastyrelsen udarbejder i samarbejde med de lægefaglige specialeselskaber.

Kontakt

Spørgsmål om patientregistreringer E: patientregistrering@sundhedsdata.dk

Det primære formål er at sikre en ensartet og brugbar dokumentation af sundhedsvæsnets kerneydelser. Det betyder, at registreringer sker på et relevant og formålsbestemt detaljeringsniveau.

Den gynækologske registreringsvejledning skal bl.a. være med til:

  • at identificere specialets dokumentationsbehov
  • at opdatere SKS-klassifikationerne (diagnose- og procedurekoder) til et bedre klinisk registreringsværktøj
  • at finde et udpluk af SKS, der svarer til formål, og som dækker de fleste af dagligdagens patienter
  • at give retningslinjer, der sikrer ensartet registrering
  • at inddrage alle relevante formål, så de samme registrerede data kan anvendes til flere formål - og dermed modvirke dobbeltregistreringer af de samme eller lignende oplysninger - og dermed også være med til at skabe et fornuftigt, klinisk relevant datagrundlag til brug for DkDRG/DAGS-afregning
Filer

Registreringsvejledning

Gynækologisk registreringsvejledning. Registreringsvejledningen for det gynækologiske speciale (2. udgave) er udgivet 2008.