Sundhedsdatastyrelsen.dk bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen på hjemmesiden.  Læs mere om cookies

Registrering til hjertemonitorering

For at gøre det muligt at lave retvisende monitoreringer af pakkeforløbene på hjerteområdet skal registreringen på sygehusene foregå efter nogle fastlagte metoder.

Kontakt

Bemærk

Task Force for Patientforløb for Kræft- og Hjerteområdet har besluttet at nedlægge pakkeforløb for hjerteområdet inklusiv registrerings- og monitoreringsmodellen. Sidste monitorering med monitoreringsmodellen vil være 4. kvartal 2016.

I Danmark bliver patienter med begrundet mistanke og specifikke hjertesygdomme tilbudt at indgå i et såkaldt pakkeforløb, der skal sikre patienten den bedst mulige udredning og behandling.

For at kunne monitorere hjerteområdet og derigennem følge, om pakkeforløbene fungerer efter hensigten, skal sygehusene registrere relevante patienter med begrundet mistanke om hjertesygdom efter nogle fastlagte metoder.

På baggrund af udmelding fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse (nu: Sundhed- og Ældreministeriet) og en beslutning i Task Force for Patientforløb på Kræft- og Hjerteområdet, blev der i 2013 indført en ny registreringsmodel, der beskriver, hvordan sygehusene skal registrere et pakkeforløb på kræftområdet.

Task Force har efterfølgende besluttet at nedlægge pakkeforløb for hjerteområdet, herunder registreringsmodellen med virkning fra og med offentliggørelse af tal for 4. kvartal 2016.

Registrering og indberetning til hjertemonitorering

For registrering af pakkeforløb i forbindelse med monitorering af hjerteområdet gælder, at sygehusafdelingerne fortsat skal registrere i forhold til de generelle regler for registrering, som er beskrevet i ’Fællesindhold for basisregistrering af sygehuspatienter.’

Derudover har det siden 1. juli 2013 også været obligatorisk for afdelingerne at følge nogle særlige registreringsmodeller, som gælder særligt for pakkeforløbene på hjerteområdet. Se vejledningerne nederst på siden. 

Hjælp og vejledning

Hvis du har spørgsmål om registrering af pakkeforløb i forbindelse med monitorering af hjerteområdet, er der udpeget en kontaktperson, som medarbejderne i de enkelte regioner kan rette henvendelse til.

Se liste med regionale kontaktpersoner (PDF)

Mere om hjertemonitorering