Sundhedsdatastyrelsen.dk bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen på hjemmesiden.  Læs mere om cookies

Registrering af neontal hørescreening

Når en et nyfødt barn har fået en neonatal hørescreening, skal sygehusafdelingen registrere undersøgelsen efter nogle fastlagte metoder, som skal sikre en ensartet og dækkende registrering af høj kvalitet.

Kontakt

Spørgsmål om patientregistreringer E: patientregistrering@sundhedsdata.dk

I Danmark bliver alle forældre til nyfødte børn tilbudt en hørescreening af barnet, som viser om barnet hører normalt eller har et medfødt høretab. Hørescreeningen gennemføres som en to-stadiescreening, hvor barnet efter screeningerne bliver bedømt som enten rask (det vil sige uden betydende høretab) eller bliver henvist til videre udredning på en audiologisk afdeling.

Formålet med hørescreeningerne er, at diagnosticere børn med et medfødt enkeltsidigt eller dobbeltsidigt høretab på et tidligt tidspunkt, så man kan igangsætte en tidlig behandling af barnet.

For bl.a. at kunne følge op på, hvor mange børn, der bliver hørescreenet og hvor lang tid, der går før børn med medfødte høretab er diagnosticeret, skal afdelingerne på sygehusene, registrere hver enkel hørescreening til Landspatientregisteret (LPR).

Registrering og indberetning af neonatal hørescreening

For registrering af neonatale hørescreeninger gælder, at sygehusafdelingerne skal registrere i forhold til de generelle regler for registrering, som er beskrevet i Fællesindhold for basisregistrering af sygehuspatienter.

Derudover er der nogle særlige diagnose- og procedurekoder, som skal bruges i forbindelse med registreringen af neonatal hørescreening.

Registrering og indberetning af neonatal hørescreening

 • Diagnosekoder til registrering

  Følgende diagnosekoder vil i de fleste tilfælde være relevante ved besøg/kontakt med neonatal hørescreening.

  Vær opmærksom på, at diagnoseregistreringen løbende skal kvalificeres i forhold til resultatet af de udførte undersøgelser. 

  Hørescreeningen skal typisk registreres med følgende diagnosekoder:

   Diagnosekoder
   DZ135C  Screening for medfødt høretab  Anvendes på alle screeningsbesøg, hvor det samlede resultat af de udførte undersøgelser er 'Bestået'.
   DZ037A Obs. pga. mistanke om medfødt høretab  Anvendes i alle tilfælde, hvor resultatet ikke afkræfter høretab - uanset om der viderehenvises til udredning eller ej.
   DH919
  (DH90*)
  Høretab uden
  specifikation
   Anvendes i de tilfælde, hvor screening eller anden undersøgelse viser høretab, uden at dette kan specificeres yderligere på dette tidspunkt. Hvis høretabet kan specificeres, anvendes relevant kode fra DH90*.

   

 • Procedurekoder til registrering

  De relevante procedurekoder for undersøgelser fremgår af listen med procedurekoder nedenfor.

  Procedureregistreringen dækker en given undersøgelse samlet for begge ører.

  Hørescreeningen skal obligatorisk registreres med følgende procedurekoder:

   Procedurekode  Procedure
   ZZ1450A *  Automatiseret hjernestammeaudiometri (A-ABR)
   ZZ1450D  Diagnostisk hjernestammeaudiometri (D-ABR)
   ZZ1450D1   Diagnostisk hjernestammeaudiometri (D-ABR) med tærskelfastlæggelse
   ZZ7100A *  Automatiseret Auditory Steady State Responsaudiometri (A-ASSR)
   ZZ7100D  Diagnostisk Auditory Steady State Responsaudiometri (D-ASSR)
   ZZ7306A *  Automatiseret Transient Evoked OtoAcoustic Emissions (A-TEOAE)
   ZZ7306D  Diagnostisk Transient Evoked OtoAcoustic Emissions (D-TEOAE)
   ZZ7307A *  Automatiseret Distortion Product OtoAcoustic Emissions (A-DPOAE
   ZZ7307D  Automatiseret Distortion Product OtoAcoustic Emissions (A-DPOAE
  De koder, som er markeret med *, skal suppleres med tillægskode for resultatet af undersøgelsen.
 • Tilægskoder til registrering af resultat

  Resultatet af undersøgelsen registreres som tillægskode til den enkelte undersøgelseskode (se også ’Validering’ neden for).

  Der er 3 muligheder for registrering af resultatet:

   Resultatkoder (+)
   ZPR01A  Bestået  Anvendes som resultat ved alle undersøgelser, hvor resultatet er 'Bestået'.
   ZPR00A Ikke bestået, henvises   Anvendes som resultat ved alle undersøgelser, hvor resultatet ikke er 'Bestået', og hvor der henvises videre til ny kontakt/besøg.
   ZPR00B  Ikke bestået  Anvendes som resultat i de tilfælde, hvor resultatet ikke er 'Bestået', og hvor der ikke henvises videre til ny kontakt/besøg.

  Resultatet (tillægskode) referer éntydigt til den enkelte undersøgelseskode, som den er knyttet til.

   Eksempel:

  Procedureregistrering  Kodetekst
   ZZ1450A (+)ZPR00B  Automatiseret hjernestammeaudiometri (A-ABR), ikke bestået
  Hvis der udføres flere undersøgelser, angives et resultat for hver af undersøgelseskoderne.

  Det er kun fuldt gennemførte undersøgelser, der skal registreres og indberettes. Hvis målingen mislykkes eller aflyses, skal målingen derfor ikke registreres.

   

  Validering


  Der bliver for de listede procedurekoder valideret for obligatorisk tillægskode for resultat af undersøgelsen.

  Valideringer gælder kun for børn med alderen 0-90 dage (på proceduredatoen).