Sundhedsdatastyrelsen.dk bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen på hjemmesiden.  Læs mere om cookies

Registrering af kræft (Fællesindhold)

Registreringen af anmeldelsespligtige kræftsygdomme skal følge nogle bestemte principper og krav til indberetningen.

Kontakt

Spørgsmål om patientregistreringer E: patientregistrering@sundhedsdata.dk

Principper for og krav til indberetningen ved anmeldelsespligtige kræftsygdomme er nøje beskrevet i Fællesindhold for basisregistrering af sygehuspatienter. Principperne er skematisk vist i Cancerregistrering flowchart.

Bemærkninger

 • Pagets sygdom

  Der er efter aftale med Dansk Mammakirurgisk Selskab oprettet en ny kode: DD056 Pagets sygdom i bryst (brystvorte). Koden er oprettet i carcinoma in situ-gruppen.

  Koden skal obligatorisk anvendes ved fund af selvstændig Pagets sygdom i mamma uden samtidigt (fund af) duktalt invasivt karcinom eller duktalt carcinoma in situ.

 • Neuroendokrine tumorer
  Neuroendokrine tumorer klassificeres ikke eksplicit i sygdomsklassifikationen. De skal registreres og anmeldes som maligne eller benigne tumorer i den aktuelle primære lokalisation (organ/organafsnit) fx DC187 Neoplasma malignum coli sigmoidei og DD143 Neoplasma benignum bronchi.

  At tumor er neuroendokrin kan specificeres med tillægskode (morfologi) fx: DD131 Neoplasma benignum ventriculi (+)ZM82461 neuroendokrin tumor

  Selvom der findes adskillige specificerede kode-muligheder for mere specificeret morfologi, anbefales det, at den anførte kode anvendes konsekvent som eneste kode for enkel opgørelse af de neuroendokrine maligne og benigne tumorer.
 • Karcinoidt syndrom (DE340)
  Karcinoidt syndrom er et symptom, der kan registreres som bidiagnose, men det er den tilgrundliggende kræftsygdom, der skal registreres og anmeldes til Cancerregisteret, f.eks. kræft i tyndtarmen (ileum) (DC172).
 • Multibel kræft
  I nogle tilfælde findes hos den samme patient flere samtidige anmeldelsespligtige sygdomme. Disse betragtes og anmeldes særskilt hver for sig. Den tidligere kode (DC979) for multiple cancere kan ikke længere anvendes.

  I sjældne tilfælde kan det på det foreliggende grundlag ikke afgøres, om der er tale om en eller flere sygdomme. Hvis der er klinisk belæg for flere selvstændige primære tumorer, anmeldes disse hver for sig, som angivet ovenfor, men ofte vil det ikke kunne afgøres, om de forskellige manifestationer er primære eller sekundære, og hvor de oprindeligt stammer fra (primærtumor). I sådanne tilfælde anvendes DC809 ”Ukendt primærtumor”, og denne anmeldes til Cancerregisteret.

  Ved multipel spredt kræft uden klinisk kendskab til specificeret primær(e) tumor(er) anvendes DC798 ’Neoplasma malignum metastaticum med andre specificerede lokalisationer’ (inkl. carcinomatosis).
 • Godartet nyretumor (DD300) ikke længere anmeldelsespligtig
  Benign nyretumor er (09-10-2009) fjernet fra listen over anmeldelsespligtige diagnoser.
 • Carcinom in situ i testis (DD076(T)) ikke længere anmeldelsespligtig
  Diagnosekoden DD076* er (august 2010) fjernet fra listen over anmeldelsespligtige diagnoser. Forekomsten af patologisk verificeret CIS-testis kan findes i Patologiregisteret.