Sundhedsdatastyrelsen.dk bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen på hjemmesiden.  Læs mere om cookies

Registrering til kræftmonitorering

For at gøre det muligt at lave retvisende monitoreringer af pakkeforløbene på kræftområdet skal registreringen på sygehusene foregå efter nogle faste metoder.

Kontakt

På baggrund af udmelding fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse (nu: Sundhed- og Ældreministeriet) og en beslutning i Task Force for Patientforløb på Kræft- og Hjerteområdet, har tidligere sektor i SSI, nu Sundhedsdatastyrelsen i 2012 indført en ny registreringsmodel, der beskriver, hvordan sygehusene skal registrere et pakkeforløb på kræftområdet.

I Danmark bliver alle patienter med begrundet mistanke om kræft tilbudt at indgå i et såkaldt pakkeforløb, der skal sikre patienten den bedst mulige udredning og behandling. For at kunne monitorere kræftområdet og derigennem følge, om pakkeforløbene fungerer efter hensigten, skal sygehusene registrere alle patienter med begrundet mistanke om kræft efter nogle fastlagte metoder.

Registrering og indberetning til kræftmonitorering

For registrering af pakkeforløb i forbindelse med monitorering af kræftområdet gælder, at sygehusafdelingerne fortsat skal registrere i forhold til de generelle regler for kræftregistrering, som er beskrevet i ’Fællesindhold for basisregistrering af sygehuspatienter’.

Derudover har det siden 1. oktober 2012 også været obligatorisk for afdelingerne at følge nogle særlige registreringsmodeller, som gælder særligt for pakkeforløbene på kræftområdet.

Hjælp og vejledning

Hvis du har spørgsmål om registrering af pakkeforløb i forbindelse med monitorering af kræftområdet, er der udpeget en kontaktperson, som medarbejderne i de enkelte regioner kan rette henvendelse til.

Se liste med regionale kontaktpersoner (PDF).

Hvis du har yderligere spørgsmål om registrering af pakkeforløb på kræftområdet, kan du også søge svar her:

Ofte stillede spørgsmål om registrering af organspecifik kræfttype (PDF).

Filer

Registreringsvejledninger

Registreringsmodellerne anvender specifikke pakkeforløbsregistreringer for flere kræftområder.

For at lette registreringen har Sundhedsdatastyrelsen derudover lavet nogle PIXI-udgaver af vores registreringsvejledninger, som i korte træk beskriver, hvilke koder der skal bruges:

Mere om kræft og kræftmonitorering